Ny udgave

Ind i sproget – hhx

indisprogethhx.systime.dk

En ny udgivelse til almen sprogforståelse på hhx med tilhørende screeningsværktøjer til en indgangsscreening, midtvejsscreening og afsluttende screening

Ind i sproget hhx inddrager erhvervsorienteret eksempelmateriale baseret på virkelighedsorienterede cases. Udgivelsen indeholder desuden forslag til skriveøvelser og omtrent 200 opgaver, hvoraf mere end 1/3 er interaktive.

Udgivelsen kom i en ny udgave til skolestart 2018, med bl.a. mere erhvervsorienteret eksempelmateriale, flere interaktive opgaver, ordforklaringer til fremmedord og løsningsforslag kun synlige for validerede lærere under de enkelte opgaver.

Læs indlægget Ny udgave af Ind i Sproget HHXsystimeLab.

Se alle udgivelser til almen sprogforståelse på hhx på shop.systime.dk.