Nyheder til engelsk

CCC – Company, Culture and Communication (hhx og eux)

iBog®: ccc.systime.dk

CCC – Company, Culture and Communication er målrettet 2. og 3. g. Fokus er på det merkantile aspekt, og bogen er inddelt i tre overordnede emner: company, culture og communication.

Company-delen dækker forskellige erhvervsrelaterede aspekter som CSR og retailing og indeholder også en virksomhedsprofil om InnocentDrinks.
Culture-delen tager udgangspunkt i dansk kultur og beskæftiger sig med forretningskultur i andre dele af verden og med virksomhedskultur.
Communication-delen har fokus på reklame, interkulturel kommunikation og non-verbal kommunikation.

Læs mere på systimeLab

Fås også som trykt bog.

The English Handbook

iBog®: theenglishhandbook.systime.dk

En håndbog til elever, der hjælper dem at forstå og analysere tekster og forskellige variationer af det udvidede tekstbegreb, som de præsenteres for i undervisningen.

Udgivelsen omfatter områder som litterære perioder (både engelsk og amerikansk), fiktions- og non-fiktionsgenrer, sprog (bl.a. lingua franca), medieanalyse, tekstanalyse, samt hvordan eleverne skriver og strukturerer deres skriftlige afleveringer.

Nogle af modellerne i The English Handbook er identiske med modeller fra Håndbog til Dansk, så eleverne kan fornemme sammenhængen mellem de to fags analysemetoder og modeller.

Læs mere og deltag på lab.systime.dk

Anmelderne roser Trine Østergaard og The English Handbook. Læs anmeldelserne her

Fås også som trykt bog.

NB: Kapitel 7 "How to write.." opdateres i januar og februar, så kapitlets indhold afspejler de nye eksamensbekendtgørelser.

Engelsk fortsættergrammatik

iBog®:engelskfortsaettergrammatik.systime.dk

Fortsætteren til Engelsk Grundgrammatik, hvor grammatikken er taget op på et højere niveau og herved dækker både B- og A-niveau grammatik.

Udgivelsen inkluderer mange interaktive opgaver samt opgaver med originaltekster, hvor eleven skal arbejde med teksten grammatisk.

Fås også som trykt bog.

Læs mere og deltag på lab.systime.dk.

Udgivelser der er revideret i forbindelse med reformen

Worlds of English

iBog®: woe.systime.dk

Worlds of English er i forbindelse med reformen blevet opdateret med nye tekster og opgaver i kapitlerne:

The UK: Brexit
The USA: Trump og politisk kommunikation samt Black America

Desuden er der forslag til hvordan engelsk kan introduceres i grundforløbet samt en række andre forslag til forløb under 'Til ajourPluslærere'.

Worlds of Now

iBog®: won.systime.dk

Worlds of Now har fået tilføjet speak til flere af teksterne.

I 2017 vandt udgivelsen desuden bronze ved BELMA awards for at være blandt de bedste europæiske undervisningsmaterialer.

From Where You Are

iBog®: fromwhereyouare.systime.dk

FWYA1 tilgodeser de kompetencer, der opstilles i den nyeste gymnasiereform. Generelt arbejdes med det globale udsyn i form af fokus på kulturforståelse af UK, USA og andre engelsktalende lande samt innovative og digitale kompetencer i de mange mindre skriftlige opgaver, hvor eleverne skal forholde sig kritiske, kreative og innovative til stoffet.

Under 'Til ajourPluslærere' har forfatterne lavet et forslag til hvordan engelsk kan introduceres i grundforløbet

Samme sted finder du forslag til andre forløb, der kan bruges i engelskundervisningen.

From Where You Are 2

iBog®: fromwhereyouare2.systime.dk

FWYA2 tilgodeser de kompetencer, der er opstillet i den nyeste gymnasiereform. Fx er de innovative og digitale kompetencer sat i spil i de mange mindre skriftlige opgaver, hvor eleverne skal forholde sig kritiske, kreative og innovative til stoffet.

Under 'Til ajourPluslærere' finder du 4 forskellige forslag til, hvordan engelsk kan introduceres i grundforløbet.

New Zealand

iBog®: newzealand.systime.dk

Udgivelsen er opdateret ifm. reformen med særligt fokus på en variation af skriftlige, grammatiske og kommunikative opgaver.

New American Frontiers

iBog®: naf.systime.dk

Har gennemgået en omfattende opdatering både ifm. reformen bl.a. med forløb i ajourPlus-området til fagligt samspil ml. engelsk og samfundsfag samt forslag til værklæsning og præsidentvalget.

Desuden er der tilføjet nye tekster, statistik og figurer omkring det opdelte USA og racespørgsmålet, nye opgavetyper der tilgodeser kompetencebegreberne samt et samfundsfagligt begrebsapparat på engelsk.

Andre relevante udgivelser

Skak – alle fag på ét bræt

iBog®: skak.systime.dk

I engelskkapitlet i Skak bliver eleverne klædt på til at analysere og fortolke den Oscarnominerede film Searching for Bobby Fischer, der handler om, hvordan man takler det at have et særligt talent. Kapitlet indeholder også interaktive grammatikøvelser, der er baseret på den funktionelle grammatik.

Fagpakke

Dit digitale engelskfag – 38 iBøger®

  • Søg på tværs i alle titler
  • Byg dine egne forløb

Se fagpakken til engelsk

Se alle udgivelser til engelsk på shop.systime.dk.