Med reformen i 2017 ændrede erhvervsret navn til erhvervsjura. Faget er fortsat obligatorisk på C-niveau, men er nu også et fuldgyldigt B-niveaufag.

NYHED

Erhvervsjura C&B – juraens grundregler

iBog®: erhvervsjura.systime.dk

Erhvervsjura C&B – juraens grundregler opfylder læreplanerne til erhvervsjura på niveau C og B på hhx, men kan også med fordel anvendes som supplement på videregående uddannelser herunder særligt akademi-uddannelserne.

C-niveauet er færdigt, og B-niveauet (kapitlerne 24-36) er under udvikling. B-kapitlerne kan anvendes nu og vil være endeligt klar primo 2019.

Læs meresystimelab.