Systime har udgivet en grundbog til erhvervsøkonomi C, der målretter sig mod hf, stx og htx.

Materialet kan også kunne anvendes i de merkantile fagpakker, der udbydes som følge af den nye 2-årige hf samt i tværfaglige forløb, der anlægger en erhvervs- og innovationsfaglig tilgang.

NYHED

Virksomhedens verden

iBog®: virksomhedensverden.systime.dk

Grundbog til erhvervsøkonomi C på stx, hf og htx. Bogen giver en let tilgængelig fremstilling af de mest centrale teorier, fagbegreber og analysemodeller inden for alle læreplanens kernestofområder.

Udgivelsen bygger bro til de erhvervsfaglige forløb og giver en basal og lettilgængelig indføring i, hvordan en virksomhed fungerer.

I iBogen eksemplificeres kernestoffet med cases.

Virksomhedens verden findes også som trykt bog.

Læs meresystimelab.