Nye udgivelser

Bonjour Lyon

iBog®: bonjour.systime.dk

Nyt begyndersystem til fransk.

Materialet har en stærk rød tråd i historien om en ung 21-årig kvindelig udvekslingsstuderende, der rejser et år til Lyon. Eleverne får indsigt i adskillige kommunikationssituationer, og kulturmødet er i centrum.

Udgivelsen indeholder en række grammatikvideoer og grammatiske øvelser - både almindelige og interaktive.

Læs indlægget Se de foreløbige kapitler til Bonjour Lyonsystimelab.

Bonjour Lyon findes også som trykt bog.

A toi la grammaire

iBog®: atoilagrammaire.systime.dk

En grammatik med fokus på de kommunikative og anvendelsesorienterede aspekter. Grammatikken indeholder desuden et kapitel om brug af gambitter samt et kapitel om forskellige typer sproghandlinger.

Disse kapitler hjælper eleven til hurtigere at konstruere sætninger på fransk og øve mundtlighed.

Udgivelser der er revideret i forbindelse med reformen

Franskbogen

iBog®: franskbogen.systime.dk

Franskbogen gennemgik i sommeren 2016 en stor revision. Udgivelsen har fokus på sproglig produktion og kommunikative færdigheder. Desuden, ligner flere af de opgaver, der er i udgivelsen, de typer opgaver, eleverne vil møde til skriftlig eksamen i 3.g.

Læs indlægget: Sådan introducerer du fransk i grundforløbetsystimelab.

Frit Fransk

iBog®: fritfransk.systime.dk

Frit Fransk har fokus på den kommunikative kompetence og træner et anvendelsesorienteret fransk med sit fokus på et enkelt, alment ordforråd.

Eleverne træner et frit talesprog, der faktisk fungerer i autentiske situationer.

Bl.a. lærer de at løse en række almindelige problemer med sproget i kapitel 7.

Début 1

iBog®: debut1.systime.dk

Début 1 præsenterer kommunikative hverdagssituationer og opbygger et centralt ordforråd og en elementær samtalekompetence på fransk.

I forbindelse med reformen har forfatteren udvidet materialet med forløb bestående af 7 lektioner til introduktion af faget i grundforløbet.

Læs Sådan introducerer du fransk i grundforløbetsystimelab.

Fagpakke

Dit digitale franskfag – 8 iBøger®

Fagpakken til fransk er del af en samlet fagpakke til fransk, tysk, spansk og italiensk med i alt 25 iBøger®

Se fagpakken til fransk

Se alle udgivelser til fransk på shop.systime.dk.