iForløb til historie

iForløbet kan bruges som det er eller tilpasses efter behov.

Et iForløb er et elevhenvendt forløb, som tager afsæt i en iBog® eller flere iBøger®.

Læs mere på iforløb.systime.dk

Se iForløb til historie

Kopiér iForløb

Fag

Mellemøstens problemer - og historiske arv

iForløbet til historie Historie

Kommende udgivelser

Verden efter 1914 – i dansk perspektiv (2018-udgave)

Af Carl-Johan Bryld
Knud Ryg Olsen (red.)

iBog® verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk
Bog

Verden efter 1914 har fået en meget stor udbredelse, først som trykt bog og siden også som iBog®.

Med anledning i de nye læreplaner revideres udgivelsen.

Udkommer som iBog® og papirbog i foråret 2019.

Industrialiseringen. Da verden blev mindre

Af Helle Folkersen
Carl-Johan Bryld (red.)

iBog® industrialiseringen.systime.dk
Bog

Fokus i Industrialiseringen ligger på industrialiseringens sociale, politiske og kulturelle betydning for etableringen af det moderne samfund. Udgivelsen indledes med et overblikskapitel om den industrielle revolution i 1700-tallets Storbritannien samt industrialiseringens udbredelse til en række andre lande i løbet af 1800-tallet: Tyskland, USA, Danmark og Japan.

Bogen udarbejdes til historie på hf, stx og hhx og idéhistorie på htx.

Udkommer som iBog og papirbog medio 2019.

Læs mere og deltag på lab.systme.dk.

Verden før 1914 – i dansk perspektiv (2019-udgave)

Af Carl-Johan Bryld
Knud Ryg Olsen (red.)

iBog® verdenfoer1914idanskperspektiv.systime.dk
Bog

Verden før 1914 har fået en meget stor udbredelse, først som trykt bog og siden også som iBog®.

Med anledning i de nye læreplaner revideres udgivelsen.

Udkommer som iBog® og papirbog ultimo 2019.

Seneste udgivelser

Enevældens tid

Af Rasmus Østergaard
Poul Steiner Jensen (red.)

iBog® enevaeldenstid.systime.dk
Bog 152 sider

Enevældens tid tilbyder oplagte undervisningsvinkler på nyere forskning i enevældsperioden og giver muligheder for at eleverne kan arbejde systematisk med både fremstillinger og kilder på et solidt teoretisk grundlag. Desuden giver udgivelsen eleverne en up-to-date indføring i Danmarks historie i perioden 1660-1790.

Enevældens tid retter sig mod faget historie på de gymnasiale uddannelser og vil både kunne bruges enkeltfagligt og i samarbejde med specielt religion og samfundsfag.

Fås som iBog® og papirbog.

Læs mere og deltag på lab.systime.dk.

Verdenshistorie til hhx (Læreplan 2017)

Af Carl Johan Bryld og Peter Hansen-Damm
Michael Klos (red.)

iBog® verdenshistorietilhhx.systime.dk

Verdenshistorie til hhx opdateres i henhold til den nye læreplan. Opdateringen vil fastholde den kendte stil og opbygning, men udvide bogen med ældre, historiske perioder helt i tråd med reformens krav. Behandlingen af historisk metode opdateres og udvides.

Fås som iBog®.

Læs mere og deltag på lab.systime.dk.

Historiefaglig arbejdsbog

Af Kasper Thomsen
Lil Dochedahl Sørensen (red.)

iBog® historiefagligarbejdsbog.systime.dk
Bog 200 sider

Historiefaglig arbejdsbog er et bud på, hvordan man kan integrere arbejdet med det metodiske i faget. Bogen tager udgangspunkt i en lang række faglige aktiviteter, der målrettet træner elevernes metode- og historiefaglige formidlingsbevidsthed, både mundtligt og skriftligt, så de bliver klædt på til eksamen.

Fås som iBog® og papirbog.

Læs mere og deltag på lab.systme.dk.

Dansk og historie. Provins og storby og derimellem

Af Mikael Skou Hougaard Jørgensen
Peter Jensen (red.)

iBog® danskoghistorie.systime.dk
Bog 170 sider

Dansk og historie. Provins og storby og derimellem er en tema- og metodebog til arbejdet med dansk-historie-opgaven. Den kan også bruges enkeltfagligt og i forbindelse med andre større opgaver på ungdomsuddannelserne. Udgivelsen tager udgangspunkt i det håndgribelige tema steder.

Fås som iBog® og papirbog.

Læs mere og deltag på lab.systime.dk

Om Israel – En stat i Mellemøsten

Henrik Wiwe Mortensen
Michael Klos (red.)

iBog® israel.systime.dk
Bog 193 sider

Israel – En stat i Mellemøsten er gennemskrevet, og ajourført helt frem til 2017. Desuden er den forsynet med nyt billedmateriale og bedre kort.

Udgivelsen tager afsæt i den stigende jødiske indvandring til Palæstina i slutningen af 1800. Dette er baggrunden for konflikten mellem palæstinensere og jøder, og bliver efter Israels oprettelse i 1948 til Israel-Palæstinakonflikten.

Udgivelsen behandler Israel-Palæstinakonflikten i sammenhæng med den generelle udvikling i den arabiske verden, herunder også stormagternes interesser og indflydelse i Mellemøsten, da deres indblanding i høj grad har forstærket fokus på konflikten.

Fås som iBog® og papirbog.

Verden efter de store opdagelser, 1500-1750

Af Thomas Ohrt
Redaktion: Knud Ryg Olsen og Michael Klos

iBog® verdenefterdestoreopdagelser.systime.dk
Bog 156 sider

Verden efter de store opdagelser, 1500-1750 sætter fokus på, hvorledes især Portugal og Spanien efter 1500 og cirka 100 år frem blev i stand til at dele den kendte verden, således at de for en stund blev næsten helt enerådende i den internationale handel – til stor ærgrelse for andre europæiske stormagter som f.eks. Holland og England.

Fås som iBog® og papirbog.

Læs mere og deltag på lab.systime.dk

Civilisationernes verdenshistorie – Vesten, Mellemøsten og Kina efter 1500

Af Carl-Johan Bryld
Redaktion: Knud Ryg Olsen og Nikolaj Petersen

iBog® civilisationernesverdenshistorie.systime.dk
Bog 436 sider

Civilisationernes verdenshistorie er tænkt som en ny form for grundbog til historien efter 1500. Bogen anlægger et nyt perspektiv på de sidste 500 års verdenshistorie.

Den har fokus på de tre store civilisationer, der på godt og ondt har været bestemmende for den globale udvikling, nemlig den vestlige kristne, den mellemøstlige islamiske, og den kinesiske.

Fås som iBog® og papirbog.

Læs mere og deltag på lab.systime.dk

Andre relevante udgivelser

Globalisering 1850-1914 – Da verden blev mindre

Af Martin A. Husted
Peter Hansen-Damm (red.)

iBog® globalisering1850-1914.systime.dk
Bog

Globalisering 1850-1914 passer som fod i hose til de nye læreplaner for historie på mindst 2 måder: emnet ligger fint i tråd med reformens krav om, at eleverne skal have indsigt i globale problemstillinger og det centrale, metodiske greb, komparation, formidles konkret og klart, så eleverne kan bruge det reflekteret og metodisk bevidst også i andre sammenhænge.

Fås som iBog® og papirbog.

Læs mere og deltag på lab.systime.dk

Skak – alle fag på ét bræt

Af Christian Skjødt Pedersen, Christian Kyndel Pedersen, Erik André Andersen, Hanne Hautop, Jesper Breining, Lars Schandorff, Martin Knudsen og Tor Rønnov. Jesper Breining (red.)

iBog® skak.systime.dk

I historiekapitlet kan du høre om, hvorfor netop Sovjetunionen dominerede skakverden i første halvdel af det 20. århundrede, og om hvorfor skak blev så vigtigt et propagandamiddel under Den kolde krig.

Her kan du prøve kræfter med det amerikanske modtræk mod den sovjetiske skakdominans, nemlig superindividualisten Bobby Fischer, der lavede en berømt fejl i andet parti i VM-matchen i Reykjavik. Læs mere

Dit digitale historiefag – 25 iBøger®

  • Et stort udvalg af kildetekster
  • Interviews med forskere
  • Interaktiviteter
  • Tests og meget mere

Se fagpakken til historie

Se alle udgivelser til historie på shop.systime.dk