Innovationsfaget har eksisteret som gymnasiefag siden 2005, og i forbindelse med gymnasiereformen er læreplanen revideret i et sådant omfang, at vi udgiver helt nye grundbøger til faget. De nye læreplaner lægger op til, at elevernes foretagsomhed i højere grad skal bringes i spil.

NYHEDER

INNO – din grundbog til innovation og foretagsomhed

iBog®: inno.systime.dk

En ny udgivelse til innovation C og B, som præsenterer stoffet som en række forløb. Forløbene lægger alle op til, at eleverne reelt handler innovativt og anvender de centrale faglige modeller og kernestoffet fra faget.
INNO stiller skarpt på den innovationsfaglige udfordring og rummer en understøttende lærervejledning. Udgivelsen indeholder desuden en omfattende værktøjskasse og eksempler på video fra eksamenssituationer.

Primo 2019 vil udgivelsen også rumme forløb til niveau B.

Læs også indlæggene på systimelab:

INNO flere kompetencer i INNO

INNO - din grundbog til innovation og foretagsomhed.

Innovationsgrundbogen C

iBog®: innovationsgrundbogen-c.systime.dk

Forklarer innovationsteorier og -modeller kort og præcist og følger den nye læreplan i innovation Ct. Udgivelsen kommer til at indeholde videomateriale, opgaver og cases.
Teorier og modeller understøttes af en række eksempler, herunder flere gennemgående casevirksomheder. Den ene casevirksomhed er Subreader, som er startet af en gruppe htx-elever.

Læs også indlæggene på systimelab: Kære innovationsunderviser! Vil du være med...? hvor forfatterne inviterer dig til at byde ind med opgaver til udgivelsen.

Eller: Innovationsgrundbogen C får skarp struktur

Innovationsgrundbogen C fås også som trykt bog.

Iværkssættermaskinen

iBog®: ivaerksaettermaskinen.systime.dk

Iværksættermaskinen er en guide til at starte egen virksomhed. Udgivelsen understøtter projektarbejdsformen med en række eksempler og øvelser, der fokuserer på innovative kompetencer og styrker foretagsomhed.

Som et centralt element indeholder Iværksættermaskinen et interaktivt værktøj: Iværksætterplatformen/Lean Business Platform, som elever og lærer har adgang til (kræver selvstændigt login).

NYHEDER PÅ VEJ

Innovationsgrundbogen

iBog®: innovationsgrundbogen.systime.dk

Fyldig og gennemarbejdet teoretisk grundbog til innovationsundervisning med veldokumenterede cases og eksempler.

Udgivelsen bygger på Kristian Philipsens Innovation – Entreprenørskab og intraprenørskab og udkommer i opdateret udgave ultimo 2019.

Læs også indlægget Innovationsgrundbogen B er på vejsystimelab.

21st Century Mindset

iBog®: 21stcenturymindset.systime.dk

En ny verden står for døren, hvor kunstig intelligens kommer til at forandre vores hverdag.

I en ny udgivelse forbereder forfatterne Louise Opprud og Preben Mejer læserne på de forandringer, der kommer lige om hjørnet og ikke mindst på de muligheder og krav, som følger med.

Udkommer i efteråret 2018.

Andre udgivelser til innovation

Digital dannelse

iBog®: digitaldannelse.systime.dk

Har fokus på de muligheder og dilemmaer som nye medier og teknologier fører med sig. Der er i alle kapitlerne lagt op til dilemmadiskussioner, så eleverne opnår digital dannelse på en aktiv måde. Udgivelsen indeholder mange aktuelle cases om fx virtual reality, sociale medier, deleøkonomi, wearables og big data.

NYT i Digital dannelse ► Læs indlægget Nye startup cases i Digital dannelsesystimelab.

Digital dannelse fås også som trykt bog.

Deleøkonomi

iBog®: deleoekonomi.systime.dk

Leverer faglige greb, så det er tydeligt, hvordan de enkelte fag kan komme i spil, når man arbejder med deleøkonomi. Problemstillinger illustreres ved hjælp af eksempler og cases om platforme som Airbnb, Upwork og Wikipedia. Hvert kapitel indeholder opgaver og henvisninger til inspirationsmateriale som videoer, artikler og litteratur.

Deleøkonomi fås også som trykt bog.

Hhx-guiden til studieområdet

iBog®: hhxguiden.systime.dk

Udgivelsen rummer et afsnit om faget og fagets metoder, til brug når innovation bidrager til og indgår i forløb i studieområdet.

Netop innovative kompetencer er et af flere kompetencebegreber, som gymnasiereformen sætter i fokus. Til udgivelsen er udviklet et særligt selvevalueringsværktøj kaldet kompetencestjernen, hvor eleven kan teste sine innovative kompetencer - selvfølgelig med henblik på udvikling.

Læs indlægget Hvordan arbejdes der med nye kompetencebegreber på hhx?systimelab.

hhx-guiden fås også som trykt bog.

Lærerhenvendte udgivelser

Innovationshjulet

En ny innovationsdidaktisk model, som kan bruges af alle undervisere til at planlægge undervisningsforløb, der styrker elevernes innovationskompetencer.

Innovationshjulet

iBog®: innovationshjulet.systime.dk

Udgivelsens omdrejningspunkt er en ny innovationsdidaktisk model, innovationshjulet, der hjælper læreren med at tænke innovative kompetencer ind i undervisningsforløb i alle fag.

Innovationshjulet indeholder fem rum, der tilsammen giver læreren en pædagogisk platform for at arbejde med innovationskompetencer i alle uddannelser.

Innovationshjulet fås også som trykt bog.

Dit digitale innovationsfag – 11 iBøger®

  • Søg på tværs i alle titler
  • Byg dine egne forløb

Se fagpakken til innovation

Se alle udgivelser til innovation på shop.systime.dk.