Revideret ifm. reformen

Culture at work / Kultur på arbejde

iBog®: culture.systime.dk

Gennem cases gøres eleverne bevidste om vigtigheden i at kunne begå sig interkulturelt i arbejdsøjemed.

Udgivelsen er udvidet med kapitlerne Branding Storbritannien og Brand USA samt engelsksprogede cases i den danske udgave, så kravet om brug af fremmedsproget materiale opfyldes

Udgivelsen er sprogversioneret, så den kan bruges på både engelsk og dansk.

Se alle udgivelser til kulturforståelse på shop.systime.dk.