nyhed

Mananders Gnavpotten og Den Nye Komedie

Af Anders Klarskov Jensen
Finn Høghøj (red.)

iBog® menandersgnavpotten.systime.dk
Bog 150 sider

Manders Gnavpotten og Den Nye Komedie giver en introduktion til Den Nye Komedie, dens baggrund, indhold og virkemidler, herunder de klassiske arketyper. Det antikke materiale udgøres af en nyoversættelse af Menanders Dyskolos (Gnavpotten), den første i henved 60 år, og nyoversatte uddrag af romeren Plautus.

Følg udviklingen og deltag på lab.systime.dk

Læs mere om udgivelsen på ► shop.systime.dk

Kommende udgivelser

Kunsten at se på monumenter

Af Marie Kluge
Finn Høghøj (red.)

iBog® kunstenatsepaamonumenter.systime.dk
Bog

Kunsten at se på monumenter er en metodebog til kunstsøjlen i faget oldtidskundskab. I iBogen er det monumenterne i deres rene former, som de tager sig ud i dag, der er i fokus. Fagets kunsthistoriske metode bliver præsenteret og fagtermer indstuderet med udgangspunkt i det autoptiske møde med materialer, former, stiltræk og funktioner.

Følg udviklingen og deltag på lab.systime.dk

Læs mere om udgivelsen på ► shop.systime.dk

Andre relevante udgivelser til oldtidskundskab

Paideia – grundbog til oldtidskundskab

Af Brian Andreasen og Jens Refslund Poulsen
Finn Høghøj (red.)

iBog® paideia.systime.dk
Bog 264 sider

Paideia er den første grundbog af sin art til faget, og den har fået en meget stor udbredelse. Til støtte for elevernes arbejde med originalteksterne behandles i Paideia alle de væsentligste græske genrer, filosofiske formater og kunst - og romernes og efterantikkens videreudvikling og reception deraf.

I Paideia formidles stoffet også i video, interaktive tidslinje og interaktive opgaver.

Paideia dækker kernestoffet og tilgodeser ydermere de få nye aspekter i reformen. Paideia er fortsat det bedste bud på en perspektiverende sekundærlitteratur til faget.

Følg udviklingen og deltag på lab.systime.dk

Læs mere om udgivelse på ► shop.systime.dk

Antikkens hjerne

Af Lene Ipsen
Finn Høghøj (red.)

iBog® antikkenshjerne.systime.dk
Bog 200 sider

Antikkens hjerne belyser videnskabens konkrete opbygning af viden om menneskets anatomi og fysiologi samt menneskets forståelse af sig selv og sin plads i verden i lyset heraf.

Udgivelsen behandler vores vestlige videnskabs spæde begyndelse i det antikke Grækenland og Rom og giver en antik vinkel på historiske og aktuelle diskussioner om sygdom og sundhed samt om tro og videnskab. Udgivelsen har til hensigt at påpege videnskabers og især sundhedsvidenskabernes behov for konstant at være åbne for en humanistisk vinkel i forståelsen af begreber som ’sygdom’ og ’sundhed’.

Følg udviklingen og deltag på lab.systime.dk

Læs mere om udgivelse på ► shop.systime.dk

Prometheusmyten

Af Chresteria Neutzsky-Wulff og Anne Mette Borcher Hansen
Brian Andreasen (red.)

iBog® myte.systime.dk
Bog 192 sider

Prometheusmyten følger den universelle og tidløse verdensfortælling fra antikken til i dag. Der er tekster af bl.a. Hesiod, Nietzsche, Kafka, Lambías og Magtens Korridorer samt interaktive opgaver, videoer og oplæsninger.
Udgivelsens fokus på Prometheus, Epimetheus & Pandora og myten om verdensaldrene giver mulighed for at arbejde med forskellige tematikker.

Følg udviklingen og deltag på lab.systime.dk

Læs mere om udgivelse på ► shop.systime.dk

Dit digitale oldtidskundskab – adgang til alle fagets iBøger®

Med en fagpakke får alle skolens elever adgang til samtlige tekster, videoer, figurer, oversigter, opgaver og illustrationer i Systimes iBøger® til oldtidskundskab.

Se fagpakken til oldstidskundskab

Se alle udgivelser til oldtidskundskab på shop.systime.dk.