I Organisation arbejdes med flere kompetencer:

  • Karrierekompetencer (fx i projektledelse, motivation mv.)
  • Innovative kompetencer (forandringsledelse, organisationsstrukturer og design)

Revideret ifm. reformen

Organisation

iBog®: organisation.systime.dk

Materialet åbner hvert kapitel med en en lettilgængelig og kortfattet version af teorien understøttet af illustrationer, eksempler og cases.

På opgavesiden indgår interaktive opgaver og quizzer, problembaserede opgaver, videoopgaver, mere åbne opgaver med diskussionselementer og større cases, hvor eleverne kan arbejde kollaborativt, praksisbaseret og helhedsorienteret.

Læs mere om revisionen på systimeLab