iForløb til religion

iForløbet kan bruges som det er eller tilpasses efter behov.

Et iForløb er et elevhenvendt forløb, som tager afsæt i en iBog® eller flere iBøger®.

Læs mere på iforløb.systime.dk

Se iForløb til religion

Kopiér iForløb

Fag

Fra Mellemøsten til Vesten - religion og samfund

iForløbet til religion

Religion

Kommende udgivelser

Afro-caribisk religion – Rastafari, vodou og maronernes religion

Af Anders Nielstrup, Sara Møldrup Thejls og Christian Vollmond
Christina Egholm (red.)

iBog® afro-caribiskreligion.systime.dk
Bog 1. udgave

Afro-caribisk religion præsenterer tre levende afro-caribiske religioner, hvilket åbner mulighed for at arbejde med sådanne religioner på nye måder, eksempelvis ved hjælp af videoklip. Foruden at introducere til afro-caribisk religion er det bogens hensigt at udfolde nogle religionssociologiske teorier, som eleverne også kan anvende i arbejdet med andre religioner.

Udkommer til september som iBog® og papirbog.

Læs mere og deltag på lab.systime.dk

Sikhisme

Af Stine Ballisager, Signe Elise Bro og Ann-Louise Ljungcrantz
Søren Korshøj Laursen (red.)

iBog®:
Bog 1. udgave

Sikhisme er grundbog om sikhisme, som indeholder kilder til anvendelse i undervisningen og til eksamen. Bogen vil derfor indbefatte en oversættelse bl.a. af klassiske kilder fra Adi Granth, hvilket endnu ikke findes på dansk. Vi vil desuden supplere med kildemateriale fra eget feltarbejde i gurdwaraen i Vanløse og Guru Ram Das Ashram i Californien.

Forventes at udkomme i efteråret 2018 som iBog® og papirbog.

Læs mere og deltag på lab.systime.dk

Grundbøger til læreplan 2017

Grundbogen til Religion C

Af Anders Nielsen, Bodil Junker Pedersen, Lene Madsen, Sofie Reimick, Dorte Thelander Motzfeldt og Trine Ryhave
Redaktion: Allan Friis Clausen og Søren Korshøj Laursen

iBog® grundbogentilreligionc.systime.dk
Bog 3. udgave

Grundbogen til Religion C indeholder aktuelle vinkler på faget og giver inspirerende ideer til undervisningen. Aktiverer eleverne med øvelser, som styrker religionsfaglig kunnen og viden.

Til skolestart udkommer Grundbogen til Religion C i en opdateret version som iBog® og til september i en ny udgave som papirbog.

Læs mere og deltag på lab.systime.dk

Grundbogen til Religion B

Af Dorte Thelander Motzfeldt

iBog® religionb.systime.dk
Bog 3. udgave

Religion: Teori - fænomenologi - metode præsenterer fagets væsentligste teori, begreber og modeller. Disse sættes i spil gennem instruktive videoklip og elevaktiverende øvelser. Målrettet de faglige krav til B-niveau.

Til skolestart udkommer Religion: Teori - fænomenologi - metode i en opdateret version som iBog® og i efteråret i en ny udgave som papirbog.

Læs mere og deltag på lab.systime.dk

Religionsportalen

Af Poul Storgaard Mikkelsen
Lise Ludvigsen (red.)

iBog® religion.systime.dk

Religionsportalen er en interaktiv og multimedial grundbog og tekstsamling til religion. Den indeholder videoer, billeder og interaktive opgaver til alle de store religioner.

Udgivelsen opdateres til skolestart 2018.

Læs mere og deltag på lab.systime.dk

Religioner

Jødedom – tro og praksis

Af Hans Henrik Fafner
Søren Korshøj Laursen (red.)

iBog® joededom.systime.dk
Bog 1. udgave, 143 sider

Jødedom giver en introduktion til jødisk liv, religion og historie ud fra et globalt og lokalt perspektiv. Udgivelsen pendler mellem Danmark og Israel med afstikkere til bl.a. London og New York og giver dermed indblik i og forståelse af jødedommens mange facetter.

Kristendom – tro og praksis

Af Katrine Haaning og Søren Korshøj Laursen
Christina Egholm (red.)

iBog® kristendom.systime.dk
Bog 1. udgave, 292 sider

Kristendom motiverer eleverne til at arbejde med kristendommen ved hjælp af religionssociologiske redskaber. Målet er at gøre kristen teologi og praksis konkret og nærværende i undervisningen.

Buddhisme – introduktion og tekster

Af Anders Nielsen
Søren Korshøj Laursen (red.)

iBog® buddhisme.systime.dk
Bog 1. udgave, 240 sider

Buddhisme indeholder et væld af unikke billeder og mange nyoversatte tekster til brug i det faglige arbejde. Udgivelsen er øvelsesbaseret og opfordrer eleverne til selvstændigt at gå på opdagelse i buddhismens univers.

Varanasi – hinduismens brændpunkt

Af Bjarne Wernicke Olesen, Jens Toft Ravn Pedersen og Silje Lyngar Einarsen
Søren Korshøj Laursen (red.)

iBog® varanasi.systime.dk
Bog 1. udgave, 254 sider

Varansi er en religionsfænomenologisk nøgle til hinduismen, som tager religionens farverigdom alvorligt. Billedsiden er opprioriteret med en række unikke billeder fra hinduismens praksisformer.

Andre relevante udgivelser

Begrebsnøglen til religion

Carsten Lykke-Kjeldsen, Bodil Junker Pedersen, Tine Markvard Rask, Tine Overlund Roost og
Hans Wagner
Christina Egholm (red.)

iBog® begrebsnoeglentilreligion.systime.dk
Bog 2. udgave, 171 sider

Begrebsnøglen til religion er et redskab, som gør det enkelt at inddrage både kendte og mindre kendte teorier og metoder i arbejdet med religionsfagets emneområder.

Religion og etik

Af Dorte Thelander Motzfeldt
Christina Egholm (red.)

iBog® religionogetik.systime.dk
Bog 1. udgave, 174 sider

Religion og etik gør etikken aktuel og konkret for dine elever og kursister. Udgivelsen indeholder varierede og udfordrende øvelser og refleksionsspørgsmål.

Islam i medierne

Af Preben Brock Jacobsen
Søren Korshøj Laursen (red.)

iBog® islamimedierne.systime.dk
Bog 234 sider

Islam i medierne giver overblik over både de islamkritiske og de forsvarende positioner i nutidens danske mediebillede.

Læs mere og deltag på lab.systime.dk

Radikalisering og terrorisme

Af Ole Bjørn Petersen og Hans Henrik Fafner
Redaktion: Søren Korshøj Laursen og Lise Ludvigsen

iBog® radikaliseringogterrorisme.systime.dk
Bog 1. udgave, 189 sider

Radikalisering og terrorisme giver faglige redskaber og modeller til at forstå og analysere politisk og religiøs radikalisering og terrorisme. Udgivelsen lægger op til debat og refleksion.

Dit digitale religionsfag – mere end 20 iBøger®

  • Tekster
  • Videoer
  • Oversigter
  • Illustrationer
  • Interaktive opgaver

Se fagpakken til religion

Se alle udgivelser til religion på shop.systime.dk