iForløb til samfundsfag

iForløbet kan bruges som det er eller tilpasses efter behov.

Et iForløb er et elevhenvendt forløb, som tager afsæt i en iBog® eller flere iBøger®.

Læs mere på iforløb.systime.dk

Se iForløb til samfundsfag

Kopiér iForløb

Fag

International Politik med fokus på Mellemøsten

iForløbet til samfundsfag

Samfundsfag

Nyheder til samfundsfag

Sociologisk SET

iBog®: sociologiskset.systime.dk

Kommer i en ny og opdateret udgave, der er aktuel til B- og særligt til A-niveau, hvortil teori-delen er opprioriteret og udvidet.

Bogen er fortsat bygget op omkring tema-baserede kapitler med fokus på elevaktivering og anvendelsesorientering, og undervejs i kapitlerne stilles der opgaver og øvelser, der kræver at eleverne arbejder selvstændigt og undersøgende.

Opgaver og indhold tager hensyn til nye reformelementer som eksempelvis statistisk usikkerhed og medborgerskab. Bogen er udvidet med nye temaer der kan engagere eleverne i undervisningen, bl.a. Social kontrol, Fake news, Radikalisering, Præstationssamfundet og Badekultur og er opdateret med den nyeste empiri som fremstilles i let tilgængelige tabeller og figurer.

Læs mere i indlægget Ny, udvidet og opdateret 3. udgave af Sociologisk SET snart på gaden!systimelab.

SamfNU HTX

iBog®: samfnuhtx.systime.dk

Med nye afsnit om sammenhængen mellem samfundsudvikling og teknologisk udvikling.

I SamfNU HTX arbejdes der ud fra en grundlæggende undren:

Hvordan man forstår sammenhængen mellem samfundsudvikling og teknologisk udvikling?
Hvordan der etableres økonomiske, sociale/kulturelle, politiske og teknologiske platforme for produktudvikling og teknologiske løsninger?

Materialet har fokus på:

  • At præsentere perspektiver ved det senmoderne samfund, som eleverne kan arbejde problemorienteret ud fra. Giddens, Beck, Bauman, Riesman, Latour og Bourdieu – alle er præsenteret med en teknologisk vinkel.
  • Grundbogsstof til det nye produktudviklingsforløb, hvor samfundsfag, teknikfag og teknologi arbejder sammen.
  • Økonomi og energipolitik med fokus på at belyse miljø- og energipolitiske virkemidler på B-niveau.
  • Deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, ligestilling mellem køn, kulturelle forskelle og demokratisk dannelse.

Hvert kapitel begynder med en introduktions-video, der lægger op til en aktiverende tilgang til stoffet. Teksterne er korte og skrevet i et lettilgængeligt sprog med mange forklarende illustrationer og refleksionsopgaver.

Læs mere i indlægget SamfNU HTX – ny, lækker grundbog til samfundsfag!systimeLab

ØkonomiNU

iBog®: oekonomi-nu.systime.dk

Henrik Kureer er godt i gang med 3. udgave af den populære grundbog Økonomi NU

Læs seneste indlægget ØkonomiNU i ny udgavesystimeLab.

ØkonomiNU er udkommet som iBog® og trykt bog.

ØkonomiNU – arbejdshæfte udkommer til skolestart.

Demokrati

iBog®: demokrati.systime.dk

Samfundsfag skal være med til at skabe kritiske og aktive demokratiske borgere. Derfor er det vigtigt, at eleverne lærer, hvad demokrati er, hvorfor vi har det, og hvordan det er udfordret - for demokratiet ér udfordret.

Læs forfatternes tanker i indlægget Hvad skal vi med demokratiet?systimeLab.

Læs mere og deltagsystimelab.

Knæk koden – skriftlig eksamen i samfundsfag

iBog®: knaekkoden.systime.dk

Klassikeren Knæk koden – skriftlig eksamen i samfundsfag – er på vej i en opdateret udgave tilpasset læreplan 2017.

Læs mere i indlægget Knæk koden i samfundsfagsystimelab.

SamfNU B

iBog®: samfnub.systime.dk

I SamfNU B er der fokus på deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, ligestilling mellem køn, kulturelle forskelle og demokratisk dannelse.

Hvert kapitel begynder med en introduktions-video, der lægger op til en aktiverende tilgang til stoffet. Teksterne er korte og skrevet i et lettilgængeligt sprog med mange forklarende illustrationer og refleksionsopgaver.

Læs indlægget Få opfyldt dine behov… og elevernes!systimelab.

Samfundsfag C

iBog®: samfundsfag-c.systime.dk

En populær grundbog til samfundsfag. Materialet er skrevet i et letforståeligt, elevvenligt sprog og stoffet bliver forklaret klart og enkelt med fagligheden i behold.

Udgivelsen er udstyret med opgaver og eksempler, som gør stoffet nærværende for eleverne.

Læs indlægget Ud af boksen i Samfundsfag Csystimelab.

SamfNU C

iBog®: samfnuc.systime.dk

I SamfNU C er der fokus på deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, ligestilling mellem køn, kulturelle forskelle og demokratisk dannelse.

Hvert kapitel begynder med en introduktions-video, der lægger op til en aktiverende tilgang til stoffet. Teksterne er korte og skrevet i et lettilgængeligt sprog med mange forklarende illustrationer og refleksionsopgaver.

Læs indlægget NU NY NU... med problemer og kønsystimelab.

Samf C

iBog®: samfc.systime.dk

En grundig og gennemarbejdet introduktion til samfundsfag på C-niveau.Udgivelsen dækker kernestoffet i korte overskuelige kapitler og gennem tematiske nedslag går den på tværs af fagets discipliner. Indeholder bl.a. reformaktuelle temaer om køn og ligestilling, digital dannelse samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund.

Læs mere om Samf C systimelab.

NYHEDER på vej

Energipolitik

iBog®: energipolitik.systime.dk

Forfatter Helle Goth har sammen med redaktør Thomas Løkke Læssøe lagt sidste hånd på kapitlet Energisektoren og samfundsøkonomien.

Kapitlet er eksemplarisk og kommer bl.a. omkring vores afhængighed af energi, hvad energi betyder for den danske handelsbalance og for beskæftigelsen

Du kan allerede nu orientere dig i materialet, der udkommer i efteråret 2018.

Læs indlægget Første kapitel klar i Energipolitiksystimelab.

Nye og reviderede temaudgivelser

Deleøkonomi

iBog®: deleoekonomi.systime.dk

Leverer faglige greb, så det er tydeligt, hvordan de enkelte fag kan komme i spil, når man arbejder med deleøkonomi. Problemstillinger illustreres ved hjælp af eksempler og cases om platforme som Airbnb, Upwork og Wikipedia. Hvert kapitel indeholder opgaver og henvisninger til inspirationsmateriale som videoer, artikler og litteratur.

Læs mere og deltag på lab.systime.dk

Tal og køn

iBog®: talkon.systime.dk

Materialet er opbygget omkring en række tematiske nedslag, som beskrives ud fra et kønsperspektiv og underbygges med data fra Danmarks Statistik.

I alle temaerne er der integreret matematik, fx indekstal. Talmaterialet lægger primært op til sammenligninger over tid, men alle temaerne er udstyret med internationalt udblik, så man også kan sammenligne med andre lande.

Læs meresystimelab.

Sporten i samfundet

iBog®: sportenisamfundet.systime.dk

Temaudgivelse der tager pulsen på sporten i det senmoderne samfund.

Materialet belyser sportsbegrebet, og hvad der karakteriserer sport som samfundsmæssigt fænomen. Derudover sættes der bl.a. fokus på, hvorfor sport er så fascinerende og tiltrækkende på udøvere og tilskuere, og hvorfor folk dyrker sport.

Sportens funktion og rolle i samfundet bliver behandlet ud fra sociologiske, politiske og økonomiske vinkler.

Læs mere om Sporten i samfundetsystimelab.

Konkurrencestaten Danmark

konkurrencestaten.systime.dk

Danmark er ved at genopfinde sig selv som konkurrencestat i disse år – nogle ser konkurrencestaten som afløser for velfærdsstaten, mens andre ser det som en forudsætning for at Danmark kan overleve som velfærdsstat.

Udgivelsen behandler nogle af de måder, som den danske velfærdsstat er under pres: ændret demografi, finanskrise, indvandring og konkurrenceevne. Konkurrencestaten sættes ift. økonomi, arbejdsmarked og uddannelse.

Læs mere og deltag på lab.systime.dk.

Storbritannien

iBog®: storbritannien.systime.dk

Storbritannien er en af Danmarks vigtigste naboer, og de fleste danskere føler måske at de kender landet godt. Men hvordan er det nu lige med valgsystemet? Og hvordan fungerer Commonwealth? Hvordan tackler Storbritannien globaliseringen? Og er det stadig et klassesamfund? Og hvad sker der i kølvandet på Brexit?

Læs mere om udgivelsen i indlægget Bliv klogere på Storbritanniensystimelab.

Ret og rimelighed

iBog®: ret.systime.dk

Ifm. gymnasiereformen 2017 blev Ret og rimelighed udbygget med et kapitel om international lov og ret.

Prøv fx øvelsesopgaven 'Hvad bør straffen være?', der bygger på en optagelse af retssagen mod 'Janus', som har solgt kokain på et diskotek.

Kapitlerne indeholder tekst, interaktivitet og video – fx interview med forsvarsadvokat Sysette Vinding Kruse og professor Flemming Balvig.

Opdateres efteråret 2018

MetodeNU

iBog®: metodenu.systime.dk

Udgivelsen er opbygget, så eleverne har let ved at finde netop dén relevante instruktion. Materialet indeholder simple trin-for-trin vejledninger, animationer og øvelser med alle relevante data.

I efteråret opdateres og tilpasses materialet 2017 reformen.

International PolitikNU

iBog®: ipnu.systime.dk

International PolitikNU udgør en velredigeret indføring i international politik, som den tager sig ud efter Det Arabiske Forår, de økonomiske kriser og BRIK-landenes fornyede status.

I efteråret opdateres og tilpasses materialet 2017 reformen.

PolitikNU

iBog®: politiknu.systime.dk

PolitikNU byder på eksempler fra den nyeste forskning er - sammen med de relevante teorier og begreber - præsenteret så de kan bruges i behandlingen af den aktuelle udvikling. Hele bogen er skrevet, så den er let og engagerende at undervise efter.

I efteråret opdateres og tilpasses materialet 2017 reformen.

Tværfagligt

matsamf

matsamf.systime.dk

Udgivelsen behandler emner, som er velegnede til samarbejde mellem matematik og samfundsfag. Det centrale omdrejningspunkt i det faglige samarbejde er modelleringer, der har et ben i hvert fag, således at samfundsfag verbaliserer og begrebsliggør udvalgte dele af virkeligheden, så det er muligt rent matematisk at bygge modeller.

Fagpakke

Dit digitale samfundsfag – 49 iBøger®

  • Søg på tværs i alle titler
  • Byg dine egne forløb

Se fagpakken til samfundsfag

Se alle udgivelser til samfundsfag på shop.systime.dk.