Nyhed

Por Dios

pordios.systime.dk

En temaudgivelse, der kredser om religions betydning i Spanien og den spansktalende verden.

Udgivelsen har fokus på de nye kompetencer herunder de skriftlige og kommunikative aspekter. Derudover er der en række øvelser, der tager udgangspunkt i den nye skriftlige eksamen i spansk A på stx og træner således elevernes kompetencer inden for parametre som læsefærdighed og tekstforståelse, ordforråd, tekstproduktion og grammatisk forståelse.

Læs mere og deltag på lab.systime.dk

Udgivelser der er revideret ifm. reformen

El deporte rey

iBog®: eldeporterey.systime.dk

El deporte rey iBog® har forslag til tværfaglige forløb, hvor man undersøger fodboldens rolle bl.a. økonomisk/erhvervsmæssigt og kulturelt og kan analysere sig frem til innovative løsninger ved at kombinere fag som erhvervsøkonomi, marketing og psykologi.

En la pandilla somos familia

iBog®: pandilla.systime.dk

Fokus på bandeproblematikken i Mellemamerika og hvad den betyder for regionen og kulturen.

Spontant Spansk

iBog®: sps.systime.dk

Træner et anvendelsesorienteret spansk med sit fokus på et enkelt, alment ordforråd, og fordi eleverne træner et frit talesprog, der faktisk fungerer i autentiske situationer. Bl.a. lærer de at løse en række almindelige problemer med sproget i kapitel 7.

Se alle udgivelser til spansk på shop.systime.dk.