NYHED

Virksomhedsøkonomi

virksomhed.systime.dk

I forbindelse med reformen samlede vi B- og A-niveau i én iBog®.

Dermed er materialet struktureret så de første fem dele er fælles for B og A, mens den sidste del 6 kun skal gennemgås på A-niveau.

Det er tydeligt for eleverne, hvornår de bevæger sig fra B til A vha. forskellige baggrundsfarver i udgivelsen.

Den nye Virksomhedsøkonomi iBog® indeholder vejledende løsninger, selvfølgelig kun synlige for undervisere.

Læs mere på lab.systime.dk

2014-iBøgerne til VØ forsvinder ikke, men vil fortsat være tilgængelige, indtil de sidste elever på den gamle ordning er færdige med at bruge dem – for Virksomhedsøkonomi A's vedkommende vil det sige sommeren 2020.

2014-iBøgerne vil dog kun blive opdateret i begrænset omfang fra 2017.

Se også indlægget Virksomhedsøkonomi 2017 på Systime Lab.

Øvrige udgivelser til virksomhedsøkonomi

Virksomhedsøkonomi B til EUX

virksomhedeux.systime.dk

Faget har sin egen bekendtgørelse og sin separate eksamensform.

I Virksomhedsøkonomi B til EUX finder du alt, hvad du skal bruge til din undervisning i virksomhedsøkonomi på B-niveau. Udgivelsen som iBog® samler teori og opgaver ét sted. Det betyder, at eleverne kan gå direkte fra teori til opgaver – og omvendt.

Materialet rummer bl.a.:

  • Praksisnære eksempler og cases som fx Pressalit Care og Maersk, der bringer konkrete problemstillinger i spil og gør stoffet nærværende for eleverne
  • Excel-skabeloner i direkte tilknytning til opgaverne, så eleverne har et godt grundlag for at arbejde videre med stoffet på egen hånd
  • Opgaver, videoopgaver og interaktive opgaver til alle kapitler
  • Ordforklaringer
  • Speakede animationer, der uddyber de mere komplekse figurer.

Bemærk opdateret 2018-udgave, der udkommer januar 2019.

Læs mere på lab.systime.dk

Deleøkonomi

deleoekonomi.systime.dk

En introduktion til deleøkonomi – suppleret med praktiske eksempler. Deleøkonomi iBog® bevæger sig i feltet omkring teknologi, tillid, forretningsmodeller, arbejdsmarked og demokrati. Relevant teori illustreres med aktuelle eksempler og cases som airbnb, Upwork og Wikipedia.

Skriv økonomisk

skriv.systime.dk

Skriv økonomisk er en tværfaglig opgavebog, der styrker elevernes skriftlige kompetencer og forståelse af de økonomiske kompetencer.

Se alle udgivelser til virksomhedsøkonomi på shop.systime.dk.