Hvad er et iForløb?

Et iForløb er et elevhenvendt forløb, som tager afsæt i en iBog® eller i flere iBøger®. Forløbet er typisk designet af en erfaren underviser, som har afprøvet det i sin egen undervisning.

Fordele ved iForløb

  • Grydeklare forløb – kan bruges med det samme eller tilpasses.

  • Omhandler et afgrænset emneområde.

  • Giver mulighed for undervisningsdifferentiering.

  • Danner nye stier gennem materialet.

  • Hjælper til at planlægge undervisningen.

iForløb til historie, samfundsfag og religion

Her finder du iForløb til hhv. fagene historie, samfundsfag og religion.

iForløbene kan bruges, som de er, eller tilpasses efter behov.

*iForløbene er bygget ifm. Hasseris-Konferencen 2018 med udgangspunkt i emnet 'Mellemøsten'.

– Forløbene kan naturligvis bruges uafhængigt af dette arrangement.

Se iForløb til historie Kopiér iForløb Fag

Mellemøstens problemer - og historiske arv

iForløbet til historie Historie

Se iForløb til samfundsfag

Kopiér iForløb

Fag

International Politik med fokus på Mellemøsten

iForløbet til samfundsfag Samfundsfag

Se iForløb til religion

Kopiér iForløb

Fag

Fra Mellemøsten til Vesten - religion og samfund

iForløbet til religion Religion

iForløb til EUD/EUX

Se iForløb Kopier iForløb Fag
Bogføring Bogføring Erhvervsøkonomi
Årsregnskabet Årsregnskabet Erhvervsøkonomi
Momssystemet Momssystemet Erhvervsøkonomi
Segmentering og målgruppevalg Segmentering og målgruppevalg Afsætning B
Deskriptiv statistik Deskriptiv statistik Matematik og samfundsfag
Demokrati Demokrati Samfundsfag
Nutids-r Nutids-r Dansk og USF
Handelsprocessen Handelsprocessen Informationsteknologi og USF
Websideanalyse Websideanalyse Informationsteknologi og Dansk
Økonomiske analyser Økonomiske analyser Virksomhedsøkonomi
Reklamer Reklamer Dansk
Rentabilitetsanalyse Rentabilitetsanalyse Virksomhedsøkonomi
100 kr. virksomhed 100 kr. virksomhed Innovation
Adjektiver Adjektiver Engelsk

Klik på ønskede iForløb i 1. kolonne for at se forløbene

Klik på et ønsket iForløb i 2. kolonne for at tage en kopi af iForløbet (Log ind på MinKonto).

Hvordan virker iForløb?

  1. Du tager en kopi af det iForløb, du ønsker at bruge. Herved bliver du ejer af forløbet.
  2. Forløbet ligger nu i Forløbsbyggeren på MinKonto under fanen: Kopierede iForløb.
  3. Du kan anvende forløbet som det er, eller du kan tilpasse det, og dele det med dine elever.

Du må kun indsætte henvisninger (links) til materiale, der er lagt på nettet af rettighedshaverne. Det har den praktiske fordel, at der er lavere risiko for at elever mødes af døde links, fordi materialet er fjernet eller har skiftet adresse.

Du må kun skrive eller indsætte tekst i tekstelementer, som du selv har alle rettighederne til.

Yderligere info

Få mere at vide om iForløb og Forløbsbyggeren: Book en workshop
Kom godt i gang med Forløbsbyggeren: Se hjælpevideoer