AVU

Kr. 350,- pr. elev pr. år (ex. moms)

Sådan får du adgang til fagpakken

Alverdens dansk - dansk som andetsprog. Basis – Øvelsesbaseret grundbog til dansk som andetsprog på avu.

Alverdens dansk - dansk som andetsprog. D-niveau – Interaktiv grundbog til dansk som andetsprog på avu, niveau D.

Alverdens dansk - dansk som andetsprog. E – Øvelsesbaseret grundbog til dansk som andetsprog.

Alverdens dansk - dansk som andetsprog. F-niveau – Øvelsesbaseret grundbog til dansk som andetsprog.

Alverdens dansk - dansk som andetsprog. G-niveau – Interaktiv grundbog til dansk som andetsprog på avu, niveau G.

A toi la grammaire

En grammatik målrettet ungdomsuddannelser.

Bonjour Lyon – Fransk begyndersystem med en stærk fortælling og rød tråd.

avu SAMF D – Lettilgængelig teoretisk gennemgang med eksempler og aktiverende opgaver.

avu SAMF G – Samfundsfag til AVU på G-niveau.

Berliner Leben

Tysk begyndergrundbog med oplæsninger, grammatik og interaktive opgaver.

Billeder på integration – kombinerer fortællinger, billeder og statistikker for at give et nuanceret billede af, hvad integration er, og hvordan den foregår.

Computerspil i dansk - Play the game – En danskfaglig værktøjskasse til arbejdet med computerspil.

Danmark: Tider og temaer

En nytænkt og omfattende iBog® til danmarkshistorien.

Danske forfattere – Et overblik over danske forfattere fra 60'erne frem til nutiden.

Dansk fra basis til D – skrevet og tilrettelagt specielt til kursister med indhold i alle niveauer i dansk.

De danske kvinders historie

Aktuel bog om dansk kvindehistorie fra slutningen af 1700-tallet og frem til i dag.

Début 1

Aktuel bog der giver et godt indblik af det moderne Frankrig.

Engelsk Basis til G

Denne grundbog hjælper med opbygning af et ordforråd, som både kan bruges i undervisningen og uden for klasserummet. Basis- og G-niveau.

Engelsk grundgrammatik

Udgivelsen besvarer alle basisspørgsmål om engelsk grammatik.

FED engelsk - Task-based Business English – iBogen dækker niveauerne F, E og D til engelsk på EUD/EUX.

Flipped Classroom - kom godt i gang – Didaktisk materiale til Flipped Classroom henvendt til lærere.

FranskNU

En samling af bøger med fokus på fransk sprog, kultur og et indblik i de forskellige områder i Frankrig.

Franskbogen

Fransk begyndergrundbog med oplæsning af tekster, billeder og interaktive opgaver til grammatik.

Fra ord til sætning – Et interaktivt undervisningsmateriale til forløbet almen sprogforståelse.

From Where You Are - Engelsk grundbog – Engelsk grundbog med video, oplæsning og interaktivitet.

 

Grundbog til Danmarkshistorien

En grundlæggende indføring i nogle af danmarkshistoriens væsentligste udviklingstræk fra oldtiden til slutningen af det 20. århundrede.

Grundlæggende IT – Interaktiv og øvelsesbaseret grundbog.

hf & vuc - målgrupper, pædagogik og udvikling – Pædagogik og didaktik i praksis på hf & vuc.

Integration og demokrati – er et bidrag til debatten om integration og demokrati.

Kom i mål med skrivning - FED – Opgavebaseret grundbog til træning af de eksamensrelevante genrer på avu-dansk.

Kom i mål med skrivning - Basis og G – En opgavebaseret iBog® til træning af de grundlæggende skrivehandlinger.

Litteraturhistorien - på langs og på tværs – er en litteraturhistorie i to dele. 

Lær dansk med tv-serier – En række undervisningsforløb til danskundervisning for voksne udlændinge.

Læs mere - skriv mere – Interaktiv og opgavebaseret udgivelse der styrker læse- og skrivekompetencer.

Matematik 123 - Matematikhjælp til unge – Til elever med specifikke matematikvanskeligheder.

Morfemer

En udførlig introduktion til sprogets opbygning, betydning og funktion.

Naturvidenskab avu – niveau G.

Now you are talking – Henvender sig til engelsk på begynderniveau.

plus - fra basis til D

Grundbog til matematik – niveau basis, G, F, E og D.

Psykologiens veje (Læreplan 2010) – Undervisningsmateriale til faget psykologi på ungdomsuddannelserne.

Relations

Tekst- og opgavebaseret udgivelse på niveauerne F, E og D.

Rod i sproget – en introduktion til grammatikken i alle dens afskygninger.

Samarbejde og kommunikation – Samarbejde og kommunikation til avu og fgu.

Skriveøvelser til dansk

Håndbog til træning af de grundlæggende færdigheder i skriftlig fremstilling.

Starters – Engelsk, interaktiv grammatik med mange øvelser.

Styr på sproget - grammatiske øvelser – Øvelsesbaseret grammatik til alle undervisningssammenhænge, hvor der læres og skrives dansk.

Talking Grammar

Engelsk grammatik på en enkel og funktionel måde.

Textanalyse

En unik værktøjskasse til arbejdet med alle slags tekster.

Terror eller frihedskamp – Et nytænkt og levende undervisningsmateriale til historie.

Træn dansk - udtale og ordforråd – Dialog og motiverende leg i dansk som andetsprog.

Turning Points

En novellesamling til brug i 8.-10. klasse, som lever op til fælles mål for disse klassetrin.

Tysk basisgrammatik

Kendskab til de grundlæggende regler i tysk grammatik. Kan bruges fra begyndere til let øvede.

Tysk du kan tale

Eleverne arbejder med frit talesprog, og de træner samtidig et mere og mere korrekt tysk.