KUU

Kr. 250,- pr. elev pr. år (ex. moms)

Sådan får du adgang til fagpakken

Dansk fra basis til D – skrevet og tilrettelagt specielt til kursister med indhold i alle niveauer i dansk.

Engelsk grundgrammatik

Udgivelsen besvarer alle basisspørgsmål om engelsk grammatik.

Erhvervsfag – Et fleksibelt undervisningsmateriale, der understøtter undervisningen i erhvervsfag.

EUD10 – En samling af tværfaglige projekter, der forbereder eleverne til en erhvervsuddannelse og samtidig inddrager dansk, matematik og engelsk.

iSamf - eud/eux – Tager udgangspunkt i fagets fire kernestofområder – politik, økonomi, sociologi og arbejdsmarkedet.

Grundlæggende IT  giver grundige og præcise introduktioner til bl.a. tekstbehandling, regneark, mail og internet.

Now you are talking – Henvender sig til engelsk på begynderniveau.

plus - fra basis til D

Grundbog til matematik – niveau basis, G, F, E og D.

Relations

Tekst- og opgavebaseret udgivelse på niveauerne F, E og D.

Styr på sproget - grammatiske øvelser – Øvelsesbaseret grammatik til alle undervisningssammenhænge, hvor der læres og skrives dansk.

Talking Grammar

Engelsk grammatik på en enkel og funktionel måde.

Turning Points

En novellesamling til brug i 8.-10. klasse, som lever op til fælles mål for disse klassetrin.

Økonomisk grundforløb – Materialet introducerer eleverne for økonomiske begreber og lærer dem at tænke økonomisk.