KUU

Kr. 250,- pr. elev pr. år (ex. moms)

Sådan får du adgang til fagpakken

avu SAMF D – Lettilgængelig teoretisk gennemgang med eksempler og aktiverende opgaver.

avu SAMF G – Samfundsfag til AVU på G-niveau.

Dansk fra basis til D – skrevet og tilrettelagt specielt til kursister med indhold i alle niveauer i dansk.

Engelsk Basis til G

Denne grundbog hjælper med opbygning af et ordforråd, som både kan bruges i undervisningen og uden for klasserummet. Basis- og G-niveau.

Engelsk grundgrammatik

Udgivelsen besvarer alle basisspørgsmål om engelsk grammatik.

Erhvervsfag – Et fleksibelt undervisningsmateriale, der understøtter undervisningen i erhvervsfag.

EUD10 – En samling af tværfaglige projekter, der forbereder eleverne til en erhvervsuddannelse og samtidig inddrager dansk, matematik og engelsk.

Grundlæggende IT  giver grundige og præcise introduktioner til bl.a. tekstbehandling, regneark, mail og internet.

iSamf - eud/eux – Tager udgangspunkt i fagets fire kernestofområder – politik, økonomi, sociologi og arbejdsmarkedet.

Læs mere - skriv mere – Interaktiv og opgavebaseret udgivelse der styrker læse- og skrivekompetencer.

Now you are talking – Henvender sig til engelsk på begynderniveau.

plus - fra basis til D

Grundbog til matematik – niveau basis, G, F, E og D.

Relations

Tekst- og opgavebaseret udgivelse på niveauerne F, E og D.

Styr på sproget - grammatiske øvelser – Øvelsesbaseret grammatik til alle undervisningssammenhænge, hvor der læres og skrives dansk.

Talking Grammar

Engelsk grammatik på en enkel og funktionel måde.

Turning Points

En novellesamling til brug i 8.-10. klasse, som lever op til fælles mål for disse klassetrin.

Økonomisk grundforløb – Materialet introducerer eleverne for økonomiske begreber og lærer dem at tænke økonomisk.