DANSK – Litteraturens genveje

Hvordan skriver man litteraturhistorie i 2020? For tiden sker der et skifte på universiteterne i tilgangen til litteratur, der er præget af værkeksterne kontekstualiseringer og nye tilgange til metode. Det betyder, at litteraturhistorien kan fortælles på vidt forskellige måder med konsekvens for både tekstvalg, forfatter- og periodebeskrivelser. I Sine Dalsgaard Kristensens og min nye litteraturhistorie – Litteraturens genveje, som udkommer sommeren 2021 – har vi delt litteraturhistorien op i 7 kapitler med fokus på det bagvedliggende paradigmes tænkesokkel og måder at repræsentere verden på. Med nedslag i konkrete eksempler fra Litteraturens genveje handler oplægget om refleksionen bag bogen og bag tekstuniverset Litteraturens huse, som knytter an til bogen.

Oplægsholder:
Johannes Fibiger, cand.mag. i dansk, idéhistorie og filosofi og lektor ved VIA-University College. Medforfatter til Litteraturens genveje på Systime.

Tid og sted:
Onsdag den 16/12, kl. 15.30-16.30. Oplægget foregår online.
Det er gratis at deltage. Du modtager en e-mail med et link til webinaret.

DANSK – Klimalitteratur

Webinaret præsenterer den klimalitteratur, som de seneste år har sat sit markante præg på dansk litteratur.

Hvad kendetegner den som litteratur, og hvordan bidrager den til den fælles samtale om klimakrisen på en anden måde end de andre stemmer i debatten?

Oplægsholder:
Thor Gustafsson, lektor i dansk og tysk på Silkeborg Gymnasium. Forfatter til Klimalitteratur på Systime.

Tid og sted: Afholdt – se eller gense webinaret.

ENGELSK – Litteraturhistorie i engelskfaget

Dette webinar handler om at gøre undervisningen i litteraturhistorie i engelsk spændende og vedkommende for gymnasieelever. Undervejs vil vi med udgangspunkt i bogen Through Literary Landscapes give eksempler på tekster, temaer, arbejdsformer og nutidige vinkler, der kan motivere og aktivere eleverne i engelskundervisningen og bevidstgøre dem om den historiske og kulturelle kontekst, de er en del af.

Oplægsholdere:
Niels Randbo Back, Lektor i engelsk og historie på Egaa Gymnasium. Forfatter til Through Literary Landscapes på Systime.
Pia Rørkær Sigh, Lektor, engelsk og dansk på Egaa Gymnasium. Forfatter til Through Literary Landscapes på Systime.

Tid og sted: Afholdt – se eller gense webinaret

RELIGION – Sikhisme

Sikhismen er en spændende og eksotisk religion for eleverne, og kursets formål er at give inspiration og lyst til at undervise i religionen. Med de nye læreplaners fokus på religion i en global kontekst er det oplagt at arbejde med sikhisme som det tredje område.

Oplægsholdere:
Stine Ballisager, lektor i dansk og religion, Ørestad Gymnasium. Forfatter til Sikhisme på Systime.
Ann-Louise Ljungcrantz, lektor i dansk og religion, Christianshavn Gymnasium. Forfatter til Sikhisme på Systime.

Tid og sted: Afholdt – se eller gense webinaret

Hent SLIDE-præsentationen her

FYSIK – Sensorer

Få en ny tilgang til arbejdet med elektriske kredsløb i fysikundervisningen. Pia Møller Jensen, forfatter til Sensorer og fysiklærer på Egaa Gymnasium, fortæller om hvordan du kan tilrettelægge forløb om emnet elektriske kredsløb med udgangspunkt i sensorer og giver inspiration til tværfaglige forløb med matematik eller informatik.

Oplægsholder:
Pia Møller Jensen, lektor i fysik og matematik på Egaa Gymnasium. Forfatter til Sensorer på Systime.

Tid og sted: Afholdt – se eller gense webinaret.

BILLEDKUNST – Inspiration til billedkunstlærere

Få ny inspiration til at tilrettelægge undervisningen i billedkunst.

Oplægsholderne fortæller om, hvordan undervisningen i billedkunst kan tilrettelægges med afsæt i grundbogen Kunstens stemmer, så eleverne er klædt optimalt på til Kørners Kunstkonkurrence 2021 om AFTRYK.

Webinaret giver inspiration til, hvordan vi pirrer elevernes/kursisternes nysgerrighed og træner dem i en åben og undersøgende tilgang til kunst og visuel kultur – både i det teoretiske arbejde og i det praktiske arbejde med æstetiske, innovative og kreative processer.

Oplægsholdere:

Lise Mark, tidligere lektor i billedkunst, design og arkitektur og engelsk på Egaa Gymnasium. Forfatter til Kunstens stemmer og nu projektleder ved Systime.

Stine Gørup Sørensen, Adjunkt i billedkunst, design og arkitektur og dansk på Svendborg Gymnasium. Bestyrelsesmedlem i Billedkunst- og Designlærerforeningen.

Tid og sted: Afholdt – se eller gense webinaret.

Hent SLIDE-præsentationen her (pdf)

HISTORIE – Globalisering 1850-1914

Foråret 2021 udkommer Globalisering 1850-1914 med nye lande på skemaet: Frankrig, Østrig-Ungarn samt Kina. Forfatter og lektor Martin Husted fra Risskov Gymnasium vil med fokus på de nye pinde i læreplanen, bla. politisk udvikling og ligestilling mellem kønnene, sætte fokus på, hvordan arbejdet med komparation i historiefaget, ikke mindst i forbindelse med de større opgaver, kan gribes an.

Oplægsholder:

Martin A. Husted, lektor på Risskov gymnasium, cand.mag. i historie og cand.mag. i filosofi og samfundsfag. Forfatter til Globalisering 1850-1914 på Systime.

Tid og sted: Afholdt – se eller gense webinaret.

Hent SLIDE-præsentationen her (pdf)

Få inspiration til digital didaktik i dit fag med et iBogswebinar

Hos Systime vægter vi den gode brugeroplevelse højt, og vi vil gerne sørge for, at du er godt klædt på til at bruge iBøger® i din hverdag.

  • Herunder finder du en række fagspecifikke webinarer i digital didaktik
  • Under de enkelte fag kan du se, hvornår det aktuelle webinar udkommer
  • Har du spørgsmål til de enkelte webinarer, skriv til webinar@systime.dk

Dansk

Digital didaktik i dansk

Her får du en udførlig introduktion til digital didaktik i danskundervisningen. Bodil-Marie Gade underviser bl.a. i dansk på Horsens Statsskole. I dette webinar sætter hun fokus på, hvordan du griber digital didaktik an, og hvordan du derved kan understøtte elevernes læring og skabe variation i undervisningen.

Engelsk

Digital didaktik i engelsk

Her får du en udførlig introduktion til digital didaktik i engelskundervisningen. Tidligere gymnasielærer i engelsk, Trine Østergaard, sætter fokus på, hvordan du griber digital didaktik an, og hvordan du derved kan understøtte elevernes læring og skabe variation i undervisningen.

Fysik

Digital didaktik i fysik

Her får du en udførlig introduktion til digital didaktik i fysikundervisningen. Gymnasielærer i fysik, Torben Benoni, sætter fokus på, hvordan du griber digital didaktik an, og hvordan du derved kan understøtte elevernes læring og skabe variation i undervisningen.

Historie

Lil Dochedahl underviser i bl.a historie på Rødkilde Gymnasium

– Udkommer snarest

Matematik

Digital didaktik i matematik

Her får du en udførlig introduktion til digital didaktik i matematikundervisningen. Gymnasielærer i bl.a. matematik, Torben Benoni, sætter fokus på, hvordan du griber digital didaktik an, og hvordan du derved kan understøtte elevernes læring og skabe variation i undervisningen.

Religion

Søren Korshøj Laursen underviser i bl.a religion på Aarhus Katedralskole

– Udkommer snarest

Samfundsfag

Digital didaktik i samfundsfag

Her får du en udførlig introduktion til digital didaktik i samfundsfagsundervisningen. Tidligere gymnasielærer i bl.a. samfundsfag, Trine Østergaard, sætter fokus på, hvordan du griber digital didaktik an, og hvordan du derved kan understøtte elevernes læring og skabe variation i undervisningen.