Samarbejde mellem Københavns Åbne Gymnasium og Systime

Gymnasiereformen 2017 lægger vægt på formativ feedback og selvevaluering. En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) peger på, hvilke elementer der er vigtige for at udvikle en god feedbackkultur, bl.a. at mål og mening synliggøres i fagene; at feedback gives kontinuerligt og fokuseret; at der er fokus på proces frem for produkt samt at eleverne inddrages i feedbacken.

Hvordan kan du inkludere disse punkter i din daglige undervisning, så feedback bliver en del af kulturen? Det kan du høre om på PÆDAGOGISK EFTERMIDDAG med forfatterne bag den nyligt udkomne Feedback og refleksion - casestudier fra gymnasiet og hf.

Eftermiddagen er organiseret som en række workshops, der faciliteres af lærere og elever fra Københavns Åbne Gymnasium. Hør om:

  • Videorespons og refleksionsskrivning
  • Læringsdokumentet. Et grundlag for feedback
  • Vlogging. Et lærings- og refleksionsredskab
  • Peer response. Elevsamarbejdende Feedback
  • Eksempler på feedback

Eftermiddagen afsluttes med et glas vin for at fejre udgivelsen.

Målgruppe

  • Undervisere på ungdomsuddannelserne.

Tid og sted

Pædagogisk eftermiddag på Københavns Åbne Gymnasium

  • Tid: 31. januar 2019, kl. 15.00-17.00
  • Sted: Københavns Åbne Gymnasium, Sjælør Boulevard 133, 2500 Valby.

Pris: 250 kr. incl bogen Feedback og refleksion - Casestudier fra gymnasiet og hf, som udleveres på dagen. Pladser efter først-til-mølle-princippet.

Tilmeldingsfrist 29. januar 2019 klokken 12.00.