Udgivelsen udkommer til skolestart. Materialet er frit tilgængeligt frem til d. 1/11-2019.

Sådan får din skole adgang

Af Malou Ingildsen Krogh og Pia Skovgaard Rasmussen.

iBog® engelskfgu.systime.dk
Bog Kommer også som trykt bog

Om den kommende udgivelser siger forfatterne:

"Udgivelsen indeholder forløb til alle FGU’ens fire niveauer med en blanding af praksisrettede og almene emner. Emnerne er forskellige fra niveau til niveau, men har alligevel sammenhæng i kraft af tematik og arbejdsform, der gør det enkelt at arbejde med på hold, hvor flere niveauer samlæses.

Forløbene lægger op til samarbejde eleverne imellem med fokus på det kommunikative element i faget og med en række multimodale produkter som omdrejningspunkt. Hvert forløb indledes med tydelige målbeskrivelser og opgaver, der skal aktivere elevernes forforståelse i forhold til emnet. Forløbene afsluttes med mulighed for evaluering samt et overblik over hvilke af forløbets produkter, der kan lægges i elevens arbejdsportfolio. I en vejledning til læreren giver vi ideer til fx tværfagligt samarbejde og inddragelse af FGU’ens værksteder".

Udgivelsen er klar til brug fra skolestart. Der vil løbende blive tilføjet speak, der indtales af native speakers.