Engelsk FGU er skrevet af Malou Ingildsen Krogh og Pia Skovgaard Rasmussen. Begge har mange års erfaring fra Randers HF og VUC.

Om den kommende udgivelser siger forfatterne:

"Udgivelsen indeholder forløb til alle FGU’ens fire niveauer med en blanding af praksisrettede og almene emner. Emnerne er forskellige fra niveau til niveau, men har alligevel sammenhæng i kraft af tematik og arbejdsform, der gør det enkelt at arbejde med på hold, hvor flere niveauer samlæses.

Forløbene lægger op til samarbejde eleverne imellem med fokus på det kommunikative element i faget og med en række multimodale produkter som omdrejningspunkt. Hvert forløb indledes med tydelige målbeskrivelser og opgaver, der skal aktivere elevernes forforståelse i forhold til emnet. Forløbene afsluttes med mulighed for evaluering samt et overblik over hvilke af forløbets produkter, der kan lægges i elevens arbejdsportfolio. I en vejledning til læreren giver vi ideer til fx tværfagligt samarbejde og inddragelse af FGU’ens værksteder".

Tag et kig på udgivelserne her

Vi har andre engelskudgivelser, som måske kan være relevante for dig og din engelskundervisning:

Engelsk Basis til G

Engelsk grundgrammatik

Talking grammar