Samfundsfag FGU er skrevet af Kirsten Knag og Helle Hauge Bülow.

Udgivelsen indeholder 13 kapitler:

 • Det politiske system i Danmark
 • Demokrati
 • Ideologier og partier
 • Medier
 • Internationalisering
 • Velfærdssamfundet
 • Økonomi
 • Det økonomiske kredsløb
 • Økonomisk politik
 • Sociale og kulturelle forskelle
 • Arbejdsmarkedet
 • Bæredygtighed
 • Sociologiske metoder

Alle kapitlerne indledes med fokusspørgsmål og afsluttes med en begrebsafklaringsliste og interaktive opgaver.