Hvad er et iForløb?

Et iForløb er et elevhenvendt forløb, som tager afsæt i en iBog® eller i flere iBøger®. Forløbet er typisk designet af en erfaren underviser, som har afprøvet det i sin egen undervisning.

Få mere at vide om iForløb

iForløb til eud og eux

ERHVERVSØKONOMI C

Årsregnskabet

ERHVERVSØKONOMI C
Bogføring

ERHVERVSØKONOMI C
Momssystemet

MATEMATIK C og SAMFUNDSFAG C

Deskriptiv statistik

SAMFUNDSFAG C

Demokrati

DANSK og USF

Nutids-r

INFORMATIONSTEKNOLOGI C og USF

Handelsprocessen

INFORMATIONSTEKNOLOGI C og DANSK C

Websideanalyse

VIRKSOMHEDSØKONOMI B

Økonomiske analyser

DANSK

Reklamer

VIRKSOMHEDSØKONOMI B
Rentabilitetsanalyse

Få mere at vide om iForløb

Fordele ved iForløb

  • Grydeklare forløb – kan bruges med det samme eller tilpasses.

  • Omhandler et afgrænset emneområde.

  • Giver mulighed for undervisningsdifferentiering.

  • Danner nye stier gennem materialet.

  • Hjælper til at planlægge undervisningen.

Hvordan virker iForløb?

  1. Du tager en kopi af det iForløb, du ønsker at bruge. Herved bliver du ejer af forløbet.
  2. Forløbet ligger nu i Forløbsbyggeren på MinKonto under fanen Kopierede iForløb.
  3. Du kan anvende forløbet som det er, eller du kan tilpasse det, og dele det med dine elever.

Du må kun indsætte henvisninger (links) til materiale, der er lagt på nettet af rettighedshaverne. Det har den praktiske fordel, at der er lavere risiko for at elever mødes af døde links, fordi materialet er fjernet eller har skiftet adresse.

Du må kun skrive eller indsætte tekst i tekstelementer, som du selv har alle rettighederne til.

Yderligere info

Få mere at vide om iForløb og Forløbsbyggeren: Book en workshop
Kom godt i gang med Forløbsbyggeren: Se hjælpevideoer