Hvordan ser den perfekte grundbog til teknologi ud?

Forfatterne til den kommende grundbog Projektarbejdet inviterer til en workshop, hvor du får mulighed for at høre om tankerne bag udgivelsen. På workshoppen lægges der op til en drøftelse, hvor dine ønsker og idéer til bogens indhold, form og formidling kan komme spil.

Forfattere: Henrik Worm Routhe, Mette Møller Jeppesen, Carsten Frank Jørgensen og Lars Bo Henriksen. Redaktion: Rikke Slot Kristensen

Program

Kl. 12.00-12.30 Frokost

Kl. 12.30-14.00 Del 1 – tankerne bag bogen

  • Diskussion af teknologibegrebet for at rammesætte teknologifaget

  • Drøftelse af ønsker til en kommende grundbog

  • Præsentation af relevante begreber, der kunne indgå i bogen.

Kl. 14.00-14.30 Kaffepause

Kl. 14.30-16.00 Del 2 – workshop og feedback

  • Gruppearbejde om et eksempel fra bogen

  • Feedback på indhold, form og formidling

  • Brainstorm og idéer til podcast i udgivelsen.

Tid og sted

Tirsdag den 5. februar kl. 12.00 - 16.00

Teknisk Gymnasium i FRIIS i Aalborg
Nyhavnsgade 14
9000 Aalborg

Deltagelse er gratis.

Tilmeldingsfrist 29. januar 2019 klokken 12.00.