Naturfag FGU er skrevet af Liselotte Ryhding Pedersen, Københavns VUC, og Bjarne Hendrichsen, også Københavns VUC. Redaktør: Søren Cruys-Bagger.

iBogen tager udgangspunkt i læreplanens fem kernestofområder:

  • Produktion og teknologi
  • Energi og energiomsætning
  • Stof, stofopbygnig og stofkredsløb
  • Mennesket og naturen
  • Jorden i forandring.

Kort og klar tekst suppleres af videoer, illustrationer, opgaver, praktiske aktiviteter, quizzer, målskema, oplæg til portfolieopgaver samt hjælp til prøver og faglig dokumentation.

Det vil være muligt at gennemgå stoffet både både tematisk og systematisk, og der er også vejledning til kursisten om læring i et naturvidenskabeligt fag og en laboratorieguide.

  • 76 interaktive quizzer
  • 476 opgaver
  • 106 videoer
  • 450 illustrationer og billeder
  • 875 sider