Segmentering og målgruppevalg

Om dette iForløb

Målgruppe: Studieåret på EUX-merkantil

Fag: Afsætning på B-niveau

Tid: Afsæt 3-4 lektioner (a 45 min) til forløbet.

Elevforudsætninger:

iForløbet Segmentering og målgruppevalg forudsætter, at eleverne har arbejdet med segmentering tidligere.

Kernestof:

iForløbet Segmentering og målgruppevalg fokuserer på følgende kernestof fra læreplanen til

Afsætning B:

  • Segmentering, målgruppevalg og positionering på business-to-consumer markedet

Læringsressourcer:

iForløbet Segmentering og målgruppevalg peger ind i udgivelsen: Afsætning B til EUX

Didaktik:

iForløbet er et digitalt undervisningsforløb, der ikke kræver samtidig tilstedeværelse af lærer og elev, og kan gennemføres individuelt, parvist eller i grupper. Segmentering og målgruppevalg kan ses som et repetitionsforløb.