Handelsprocessen

Om dette iForløb

Målgruppe: EUD/EUX

Fag:

 • Informationsteknologi
 • USF
 • Dansk
 • Erhvervsøkonomi

Tid:

 • Afsæt 3-4 lektioner til forløbet.

Elevforudsætninger:

iForløbet Handelsprocessen forudsætter, at eleven kan anvende de generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekstbehandling fra niveau F og har kendskab til grundlæggende erhvervsrettet kommunikation fra dansk-faget.

Kernestof:

iForløbet Handelsprocessen fokuserer på følgende kernestof fra læreplanen til

Informationsteknologi:

 • Informationsteknologiske redskaber
 • Brancherelateret kommunikationsteknologi

USF:

 • Kommunikation og formidling
 • Forretningsforståelse

Dansk:

 • Erhvervskommunikative teksttyper

Erhvervsøkonomi:

 • Virksomhedsbegrebet

Læringsressourcer:

iForløbet Handelsprocessen peger ind i flere udgivelser:

 • IT til EUD/EUX
 • Studievaner på EUD/EUX
 • Erhvervsøkonomi til EUD/EUX

Didaktik:

iForløbet er et digitalt undervisningsforløb, der ikke kræver samtidig tilstedeværelse af lærer og elev, og kan gennemføres individuelt, parvist eller i grupper.