Du er ikke logget ind

Har du allerede adgang, kan du logge ind for at få vist sidens indhold.

Identitet og medborgerskab er skrevet af forfatter Line Märcher Ottosen. Line er lærer og cand.pæd og har arbejdet med AVU-målgruppen i en årække på VUC Aarhus. Line har bl.a. undervist i dansk som andetsprog, samfundsfag og engelsk. Line har desuden fungeret som læsevejleder og erfaring med screening og OBU.