I støbeskeen: Virksomhedsøkonomi B til EUX-eleverne med læsemål og iForløb

Virksomhedsøkonomi B til EUX (læreplan 2018) udkommer medio januar 2019 i en udgave, der er tilpasset læreplan og vejledning, den gælder specielt for EUX-forløbet.

Udgivelsen tager sit afsæt i moderudgivelsen til faget på hhx, men er didaktiseret til EUX-målgruppen. Udgangspunktet er, at eleverne i grundforløbet har arbejdet med Erhvervsøkonomi til EUD/EUX på C-niveauet og har forudsætninger svarende dertil.

Redaktøren bag udgivelsen, Lars Rye, har indarbejdet læsemål til hvert kapitel, hvilket gør det lettere for såvel underviser som elev at prioritere stoffet.

Bemærk, at der findes iForløb specielt udviklet til udgivelsen via området Til Pluslærere, hvor det er muligt at se det [grydeklare iForløb – link følger] i en elevvisning, inden du som underviser tager en kopi og vælger at bruge iForløbet umiddelbart eller udnytter muligheden for at moderere det efter dit og din målgruppes behov.

Der er fri adgang til Virksomhedsøkonomi B til EUX (læreplan 2018) frem til udgivelse medio januar 2019.


Vis alle nyheder