Systime tilbyder materiale til Erhvervsområdet

I læreplan og vejledning for særlige gymnasiale fag finder man Erhvervsområdet til merkantil EUX beskrevet. Erhvervsområdet knytter sig til det studiekompetencegivende år på EUX. Systime vil selvfølgelig også tilbyde materiale hertil.

Erhvervsområdet kommer til at bo i Studievaner på EUD/EUX som et selvstændigt afsnit, helt på linje med intromaterialer og casematerialer til fx Dagrofa og – før vi ved af det – også JYSK. Studievaner på EUD/EUX står dermed som elevens studiebog gennem hele grundforløbet og studieåret.

Forfatterne tilføjer medio januar bud på virksomheder, der kan stå som reference i arbejdet. Der foreslås samtidig kildematerialer og temaer på tværs af de fag, der skal indgå i erhvervsområdet.

Bemærk i grafikken den tydelige progression, som arbejdet med Erhvervsområdet lægger op til – startende med Erhvervsområde 1, dernæst Erhvervsområde 2 og afsluttet med Erhvervsområdeprojektet.

I vejledningen nævnes Projektkøreplanen (Den videnskabelige basismodel) som et særligt værktøj, der kan danne rammen om Erhvervsområdet. Denne metode findes også beskrevet i materialet.

I Erhvervsområdet fylder innovation og innovative kompetencer en del. Vi tilføjer derfor et særligt afsnit og et selvevalueringsværktøj, der kan bruges, når eleverne sætter fokus på innovative kompetencer.

Mange elever og lærere har brug for at skaffe sig et overblik over de nye begreber EO1, EO2 og EOP. Til det brug har vi udviklet FAQ til fx EO1, hvor der gives svar på ofte stillede spørgsmål.

Vi er opmærksomme på, at nogle skoler allerede fra starten af 2019 skal bruge materialet. Vi tænker dog at udvikle materialet i en løbende proces, idet indholdet finder sin form, efterhånden som skoler, undervisere og vi bliver klogere på behovet og ikke mindst Erhvervsområdets identitet.

DELTAG I FOKUSGRUPPE

Vi inviterer dig hermed til at deltage i en fokusgruppe, som vil pege på ønsker og behov, hvilket forhåbentlig vil lette planlægningsarbejdet på skolerne.

Send en mail til bsc@systime.dk, hvis du har tid og lyst til at deltage i fokusgruppen.


Vis alle nyheder