Erhvervsjuridisk overflødighedshorn

Erhvervsjura C&B er et overflødighedshorn med videointerviews, animationer, lovtekster, domme, resumeer, begrebsoversigter og andet godt – og det kan godt virke lidt overvældende.

Det helt grundlæggende mål med vores bog er at den skal indeholde alt, hvad der skal til for at opfylde de faglige mål i fagbilagene for Erhvervsjura C og B. Det mål opfyldes ved selve den redaktionelle tekst i bogen.

Derudover har vi valgt at medtage en masse supplerende materiale: Domsreferater, paragraftekster, eksempler, figurer, videoer, caseopgaver, interaktive opgaver osv

Når alt dette er med som en integreret del af bogen, er det dels fordi vi er sikre på at det hjælper eleverne med at forstå stoffet og dels fordi vi gerne vil give underviserne mulighed for let at kunne vælge supplerende materiale indenfor de forskellige emner.

Vi synes faktisk, at det er en stor styrke ved vores bog, at man kan finde supplerende materiale i sammenhæng med den redaktionelle tekst, og at eleverne har mulighed for at tilegne sig stoffet på forskellige måder. Nogle vil gerne bare læse den redaktionelle tekst, andre vil gerne læse selve paragraffer, og endnu andre forstår måske bedst ved at se en lille video. Og derefter er der så mulighed for at tjekke forståelsen i forskellige opgavetyper.

Vi har for overblikkets skyld lavet en optælling af selve den teoretiske fremstilling i den nye iBog – dvs uden domme, eksempler, opgaver, resumeer og ordlister.

Resultatet er:

  • Erhvervsjura C: 276 sider
  • Erhvervsjura B: 186 sider

Vis alle nyheder