Kureer’s samfundsøkonomiske opslagstavle: Danmarks vækst 1965-2018 – reviderede tal og et lille stykke Danmarkshistorie

For nylig kom der som bekendt fra Danmarks Statistik nye, reviderede tal for Danmarks BNP-vækst de seneste år (jævnfør opslaget 18.11.18).

Danmarks Statistik korrigerede dermed tidligere fejlagtige data, der undervurderede BNP-væksten. Jeg har derfor opdateret figur 2.2 i mine tre bogsystemer på Systime. Figuren viser Danmarks BNP-vækst siden 1965. Fordelen ved internetbaserede bøger (iBøger) er jo som bekendt, at man løbende kan opdatere tabeller og grafer, når der – som i dette tilfælde – sker afgørende nyt.

Læs mere på Kureer’s samfundsøkonomiske opslagstavle


Vis alle nyheder