Nytårsopdatering i USF

Der findes en række forskellige måder at tilrettelægge undervisningen i USF på – faktisk næsten ligeså mange som der findes erhvervsskoler.

Udgivelsen Uddannelsesspecifikke Fag giver med sin fleksible struktur i moduler og trin grundlag for at tilrettelægge spændende forløb målrettet de forskellige uddannelsesretninger.

I forbindelse med sæsonopdateringen har vi på baggrund af brugermeldinger foretaget følgende tilpasninger:

  • Der er tilføjet en workshop/et afsnit omPersondataforordningen (GDPR), hvilket giver mening, når eleverne skal arbejde med i forhold til kompetencen digital databehandling, men også nøgleord som ERP-systemer, sociale medier, kommunikation, databaser og IT-sikkerhed og politik.
  • Emnetetableringsbudgeter rykket frem allerede i modul 1, idet det gennemgående princip jo netop er, at eleverne etablerer virksomheder. I samme ombæring bringes den indledendeworkshop i Exceli spil, hvilket giver rum til mere træning i netop digital databehandling.

Bemærk, at der ikke er fjernet materiale, dvs. link i lektionsplaner og forløb er også aktive fremadrettet.

Bemærk, at der ikke er fjernet materiale, dvs. link i lektionsplaner og forløb er også aktive fremadrettet.

Der planlægges i øvrigt en tydelig angivelse af mål for de enkelte moduler og trin i såvel detail-, handel-, kontor- og event-forløbene, ligesom vi har iForløb, der peger på alternativ læringssti igennem materialet i støbeskeen.

Find i øvrigt flere tips og tricks til brugen af materialet i Til Pluslærere.


Vis alle nyheder