Identitet og (stå-)sted – historisk kontekst og litterært motiv

Nye historiske kilder i Dansk og historie. Provins og storby og derimellem. I foråret 2019 skal der endnu engang samarbejdes og skrives opgave i dansk og historie på landets gymnasieuddannelser.

Med ghettoplan, udflytninger, identitetspolitik og en også for landbruget historisk varm sommer i 2018, synes det fælles tema for danskoghistorie.systime.dk, nemlig steder fortsat relevant i forhold til samspillet mellem fortid, nutid og fremtid, jf. de nye læreplaner i historie.

Steder eksisterer i høj grad i kraft af vores fælles fortællinger og historiske bevidsthed om dem. Og det er da også i fællesskabet omkring fortællingen, at de historiske kilder og litterære tekster, der optræder i udgivelsen, er udvalgt. Der er nu tilføjet fire nye historiske kilder, én til hvert stedskapitel, der enten kan bruges i undervisningen, direkte i elevernes egne opgaver eller fungere som springbræt til videre selvstændig materialesøgning.

Det drejer sig om:

  1. Eldride Fibiger: “Fra Provinsen”, 1939 (uddrag)
  2. Rasmus Nyerup: “Kjøbenhavns Beskrivelse”, 1800 (uddrag)
  3. Marinus Langeland: “Ad sandede Veje”, 1949 (uddrag)
  4. Jens Fisker, DA: “Velkommen Mustafa”, 1970

Kilderne lægger op til spørgsmål og opgaver om fx:

  • Menneske og naturgrundlag
  • Klassebevidsthed
  • Danmarks befolkningsmæssige udvikling
  • Reelle forhold og selvforståelse før og nu i provinsen og i storbyen

Listerne over litterære tekster med relevans for provinsen, storbyen, landet, forstaden og ghettoen optræder stadig i hvert stedskapitel.


Vis alle nyheder