NYHED: Naturfag FGU iBog®

Systime har til naturfag en iBog® klar, som er målrettet læreplan for FGU.

I august 2019 introduceres FGU. Systime planlægger flere udgivelser hertil, og blandt dem er en iBog til naturfag, Naturfag FGU. iBogen udkommer officielt i efteråret 2019, men allerede nu ved skolestart i august kan den anvendes i undervisningen, og der er fri adgang frem til 1/11 2019.

Vi har i iBogen taget udgangspunkt i videoer m.m. fra Naturvidenskab avu, men der er blevet redigeret og nyskrevet, så iBogen helt præcist er målrettet læreplanen for naturfag på FGU.

iBogen tager udgangspunkt i læreplanens fem kernestofområder:

  • Produktion og teknologi
  • Energi og energiomsætning
  • Stof, stofopbygnig og stofkredsløb
  • Mennesket og naturen
  • Jorden i forandring

Kort og klar tekst suppleres af videoer, illustrationer, opgaver, praktiske aktiviteter, quizzer, oplæg til portfolieopgaver samt hjælp til prøver og faglig dokumentation.

Der er også vejledning til kursisten om læring i et naturvidenskabeligt fag og en laboratorieguide.

iBogen Naturvidenskab avu vil fortsat eksistere og vil kunne anvendes på avu.


Vis alle nyheder