Kureer’s samfundsøkonomiske opslagstavle: Brexit – et par politisk ukorrekte refleksioner omkring de økonomiske konsekvenser af Brexit

Som økonom har jeg den seneste tid haft ’udfordringer’ i forbindelse med at forstå de mange udmeldinger omkring de økonomiske konsekvenser af et såkaldt hard Brexit.

På den ene side fortæller en række beregninger fra anerkendte institutioner, at UK vil opleve et brat fald i BNP på længere sigt. Der nævnes risiko for fald i BNP på 7-10 pct. På den anden side siger min økonomiske fornuft, at disse konsekvensberegninger må være overdrevne. Naturligvis vil der på kort sigt opstå turbulens omkring grænseformalia, toldbyrokrati, tilpasning af regler osv. Og på længere sigt vil UK kunne risikere at opleve lavere BNP-udvikling, fordi man får ringere adgang til Det Indre Marked – ligesom de britiske virksomheder vil opleve mindre konkurrencepres, hvilket vil mindske den samfundsøkonomiske effektivitet.

Læs resten af indlægget på Facebook-siden Kureer’s samfundsøkonomiske opslagstavle


Vis alle nyheder