Vi opdaterer og trimmer Erhvervsøkonomi til EUD/EUX

Vi har over jul og nytår foretaget opdatering af Erhvervsøkonomi til EUD/EUX.

Opdateringen indeholder:

  • mindre tilpasninger af tekstindhold, herunder opdatering af årstal, eksternt talmateriale, beløbsgrænser, skattesatser mv.
  • tilpasninger i Google Slides, så der er konsekvens mellem teoriindhold og præsentation.
  • flytning af materialer, der ikke længere indgår i faglige mål og kernestof til et særligt afsnit:Historisk materiale. Det gælder fx nulpunktsberegninger og lønfordeling i produktionsvirksomheder, der med virkning fra august 2016 ikke længere indgår i fagets læreplan. Har du lektionsplaner med links, vil de stadig fungere, og materialet vil kunne tilgås.
  • tilpasning af lærerområdets emne omCaseeksamenmed henvisning til udgivelsenStudievaner på EUD/EUX, der præsenterer virksomhederneDagrofa som casevirksomhed for 2018-2019og er på vej medJYSK for 2019-2020.
  • nyeiForløb, som underviseren kan kopiere og bruge direkte eller modereres efter behov og målgruppeforudsætninger. Eleven kan arbejde selvstændigt med iForløb, eventuelt som en del af den virtuelle undervisning. Følgende temaer findes p.t. til Erhvervsøkonomi: Bogføring, Årsregnskabet, Momssystemet – men flere er på vej.

Vi har i dette skoleår udviklet en forsøgsbog Virksomhedsøkonomi til EUD/EUX, der integrerer EØ C og VØ B for EUX-elever i et samlet forløb over såvel grundforløb som studieår.

Undervisningsministeriet har varslet nye læreplaner og vejledninger til grundfagene – herunder også Erhvervsøkonomi – med virkning fra august 2019. Vi er klar i startblokken og udkommer med ny iBog med fokus på en naturlig bro til faget Virksomhedsøkonomi B på studieåret.


Vis alle nyheder