‘USA – politik, økonomi og samfund’ er blevet trumpificeret!

USA – politik, økonomi og samfund er opdateret.

Trump har bl.a. fået sit helt eget kapitel 4, og der er yderligere perspektiveret løbende til Trump, samt er der en del nyt omkring det amerikanske samfund.

I starten af kapitlerne er der en boks med læringsmål, og i slutningen af kapitlerne er arbejdsopgaver tilføjet. Figurer og tabeller er blevet opdateret – nogle med friske tal andre er helt nye – og alle tekster er blevet gennemskrevet og fornyet, hvor det er relevant.

Strukturen i udgivelsen er ændret, således at de først kapitler er historiske, og kapitlet om USA som samfund, som før var kap. 1, nu er flyttet til kap. 7 og udvidet.

Glæd dig til en ny, forbedret og skarp udgivelse om USA fra Peter Nedergaard.


Vis alle nyheder