Se nyhederne til Erhvervsområdet

Skolerne er i fuld gang med at planlægge Erhvervsområdet. Det gælder såvel EO1, EO2 og Erhvervsområdeprojektet (EOP).

Erhvervsområdet indgår i udgivelsen Studievaner på EUD/EUX som et selvstændigt afsnit helt på linje med intromaterialer og casematerialer til fx Dagrofa og – i løbet af foråret også – JYSK. Studievaner på EUD/EUX står dermed som elevens studiebog gennem hele grundforløbet og studieåret.

Systime stiller i udgivelsen Studievaner på EUD/EUX inspirationsmateriale til rådighed. Det gælder:

Virksomhedscases indeholder en række materialer i form af faktatekster, artikler, videoer mv., og der indgår autentiske problemstillinger, som eleverne kan arbejde med.

Vi udvikler materiale til Erhvervsområdet i en løbende proces, idet indholdet finder sin form, efterhånden som skoler, undervisere og vi bliver klogere på behovet og ikke mindst Erhvervsområdets identitet.

DELTAG I FOKUSGRUPPE

Vi inviterer dig hermed til at deltage i en fokusgruppe, som vil pege på ønsker og behov, hvilket forhåbentlig vil lette planlægningsarbejdet på skolerne.

Send en mail til bsc@systime.dk, hvis du har tid og lyst til at deltage i fokusgruppen.


Vis alle nyheder