Forbered din klasse til eksamen i innovation

Innovationsgrundbogen C har fået et nyt kapitel om eksamen i innovation C.

Det nye kapitel om eksamen i innovation C indeholder følgende:

  • Rammer og krav til eksamen
  • Eksempler på eksamensopgaver
  • Små undervisningsforløb, der træner eleverne til eksamen

Kapitlet introduceres med en oversigt over rammer og krav til eksamen. Eleverne får forklaret, hvad der ligger i de faglige mål og hvor de kan læse om kernestofområder i bogen.

Eksempler på eksamensopgaver præsenteres og de suppleres med små undervisningsforløb på 2 moduler, hvor eleverne arbejder med og trænes i eksamensformen.

I opgaverne peges på teoriområder, som eleverne kan arbejde med, og der lægges op til at eleverne selv udvælger og anvender relevant teori i forhold til den konkrete problemstilling.

Opgaverne dækker forskellige kernestofområder i faget.

Undervisningsforløb

Sammenhængende undervisningsforløb er centrale i undervisningen, men også i eksamensopgaverne.

I afsnittet Undervisningsforløb er der bud på en række undervisningsforløb. Eleverne præsenteres for læringsmål og relevant teori. For underviserne er der læreringstips og undervisningsbeskrivelse. Forløbene lever op til de faglige mål og de lægger op til at eleverne skal arbejde foretagsomt. Elevernes refleksioner over innovationsproces og egen læring er indarbejdet i alle forløb.


Vis alle nyheder