Ny bog til psykologiundervisningen

Sidst i 2019 udkommer en ny udgivelse som trykt bog og iBog® til psykologiundervisningen med titlen Forældre – hvor meget betyder de egentlig?

Du kan allerede nu se foreløbige udgaver af de første fire afsnit, eller du kan læse videre her for en kort introduktion.

Bogen handler om, i hvor høj grad forældre former de mennesker, deres børn bliver til:

  • Har forældres måde at tale med deres børn på betydning for børnenes ordforråd og generelle sproglige evner?
  • Kan forældre risikere at skabe sårbare børn, og senere voksne, hvis deres måde at opdrage på ikke ruster deres børn til modgang?
  • Hvor stor betydning har børns tidlige relationer til forældrene for deres senere relationer til andre mennesker i voksenlivet?

Forskerne er rygende uenige om svarene på spørgsmål som disse, så der er lagt op til diskussion. Vi kommer omkring opdragelsesstile, genetisk arv, hjerneudviklingen i fostertilstanden, normeringer i daginstitutionen og meget mere. Forældrenes betydning for udviklingen bliver således belyst fra en række vidt forskellige psykologiske vinkler.

Bogen bliver en overskuelig lille sag, der kan bruges som en samlet pakke af litteratur til et afgrænset forløb. Med bogen vil man kunne sætte kryds ved det meste af kernestofområdet udviklingspsykologi samt dele af det øvrige kernestof og supplerende stof, og desuden har fremstillingen et stærkt fokus på metode.

Tag endelig et kig, mens vi arbejder videre. Kommentarer er meget velkomne i processen.

Forældre. Hvad betyder de egentlig?


Vis alle nyheder