Opdateret grundbog: Kultur og Samfund

Kultur og samfund – En grundbog til kultur- og samfundsfaggruppen på hf er klar i en opdateret og reformklar udgave.

Grundbogen er målrettet undervisningen i KS efter reformen i 2017, hvor eleverne udover den fællesfaglige prøve også skal aflægge en særfaglig prøve i et af de tre fag. Derfor er det særfaglige perspektiv blevet styrket i grundbogen, men uden at gå på kompromis med særkendet for KS: at fagene samarbejder om at belyse 5 aktuelle samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger og sætte dem ind i et historisk perspektiv. For at styrke det anvendelsesorienterede og inddrage eleverne i problemløsningen, henvender bogen sig i indledningen til hvert af de 5 nøgleproblemer, direkte og spørgende til eleverne:

Bogen kan både bruges til de fællesfaglige og til de særfaglige forløb, uanset om de knytter an til fælles temaer, eller læses for sig selv. Kapitlet “Hvem er du solidarisk med?” kan fx læses som et fællesfagligt emne om velfærdsstatens udfordringer, hvor man efter den problemorienterede fællesfaglige indledning, fordyber sig i temaet ved at arbejde med de tre fags særlige vinkel på problemstillingen. Men de særfaglige afsnit kan også bruges i historie, religion eller samfundsfag isoleret fra det fællesfaglige og derigennem leve op til læreplanens krav om, at mindst et forløb skal være særfagligt.

En anden væsentlig nyskabelse er, at der knyttes et karriere- og professionsperspektiv til hvert af de 5 fællesfaglige temaer. Afsnittet “Hvem er du solidarisk med” giver fx et overblik over de professioner, der er bærende i velfærdsstaten og går særligt i dybden med jobbet som sygeplejerske og de dilemmaer, der er knyttet til dette erhverv. I de andre kapitler behandles problemstillinger knyttet til bl.a. politiet, pædagoger og socialrådgivere. På den måde åbner fagene sig ud mod den virkelighed, som eleverne skal indgå i både studie- og erhvervsmæssigt. Undervisningen bliver med andre ord praksisorienteret.


Vis alle nyheder