Ny bog til samfundsfag på HF på c- og b-niveau

Vi har i mange år manglet en grundbog til vores undervisning på HF. Derfor er vi i gang med at skrive nyt materiale, Samfundsfag til hf, særligt henvendt til vores målgruppe.

Vi har ofte elever, der fx mangler forhåndsviden, der tages for givet i andre lærebøger. Vi har derfor valgt at lave en bog, hvor letlæselige teksterhar været højeste prioritet, fx mange konkrete jordnære og elevrettede eksempler og grundige forklaringer. Som princip er der ikke forudsat viden (fx er ord som mellemlang videregående uddannelse forklaret). Det gør i øvrigt også bogen meget anvendelig til fjernundervisningshold.

Hvert fagligt emne har korte indledninger fx med konkrete aktuelle sagerog formuleringer af formålet med kapitlet. Hvert kort afsnit er forsynet med elevrettede refleksionsspørgsmål, for at undgå overfladelæsning. Det styrker hukommelsen og vænner eleverne til at arbejde aktivt under læsningen. Dermed vil bogen hjælpe elever, der mangler motivation for de samfundsfaglige emner, og som mangler studiekompetencer. Der er mange billeder og figurer, der kan hjælpe elever, der har svært ved abstrakt tænkning.

Men teksterne taler ikke ned til eleverne, og der er stadig sigtet efter et højt fagligt niveau til de dygtigste. Vi har nemlig ofte meget dygtige målrettede voksne på de samme hold. Derfor har vi også valgt at lave en bog, der dækker både c- og b-niveau. Det gør det let at differentiere, fx på b-holdene, hvor de svageste kan have brug for repetition og konsolidering af viden, mens de stærkeste har brug for at komme videre (eller for at give de stærkeste på c-niveauet ekstra stof eller opgaver).

Desuden er der brug for nyt materiale, der understøtter arbejdet efter den seneste reform. Der er fx enkelte kapitler og forslag til forløb, der er tilpasset populære HF-pakker (fx rettet mod professioner som lærere, socialrådgiver og pædagoger). Men HF skal stadig være bredt almendannende, så vi har bevidst ikke “tonet” alle kapitler. Derfor kan bogen bruges på alle typer hold. Det faglige indhold er også nøje udvalgt med henblik på Kultur og Samfundsfagsgruppen, fx med grundige kapitler om Giddens, kulturmøder, radikalisering og fjendebilleder og om økonomisk udvikling i andre lande (herunder fx Kinas økonomiske udvikling).

Ud over at være tilpasset til HF, så er alle bogens kapitler også forsynet med opgaver bygget på Cooperative Learning-strukturer, der er lige til at printe og klippe ud og anvende i relation til kapitlerne.

Vi håber, at I kan bruge materialet. I kan allerede nu se enkelte færdige kapitler. Fx er kapitel 1 og kapitel 2 tonet i retning af professioner som folkeskolelærer eller pædagog, men ikke mere end at det sagtens kan bruges på alle andre hold. I kapitel 9 kan du se det grundige kapitel om Giddens.

Med venlig hilsen

Kåre Blinkenberg og Jens Dahlmann Breindahl, begge lektorer på Aarhus HF og VUC.

Udfordring Løsning
Niveauet er meget spredt – der er mange svage elever, men der kan også være meget dygtige målrettede voksne.

Stoffet fra C-niveauet er ofte glemt på C-B-hold

Både C- og B-niveau er dækket i én bog. Det gør det let at differentiere, fx på B-holdene, hvor de svageste kan have brug for repetition og konsolidering af viden, mens de stærkeste har brug for at komme videre (eller give de stærkeste på c-niveauet ekstra stof eller opgaver).
Elever mangler forhåndsviden om mange ting, der tages for givet i mange andre lærebøger.

Skal kunne bruges i fjernundervisning, hvor der ikke er en lærer til at forklare.

Letlæselige tekster har været højeste prioritet, fx mange konkrete jordnære og elevrettede eksempler og grundige forklaringer frem for at have alt muligt med.

Som princip bør der ikke være tekster, der forudsætter viden (eks. ord som mellemlang videregående uddannelse er forklaret)

Men teksterne taler ikke ned til eleverne, og der er stadig sigtet efter et højt fagligt niveau til de dygtigste.

Mange elever mangler motivation for fx politiske og økonomiske emner Korte indledninger til kapitlerne med konkrete aktuelle sager og lignende og formuleringer af formålet med kapitlet.
Manglende studiekompetencer. Hvert kort afsnit forsynet med elevrettede refleksionsspørgsmål, der kan få dem til ikke bare at overfladelæse. Det styrker hukommelsen og vender dem til at arbejde aktivt under læsningen.
Mange elever, der har svært ved abstrakt tekst Mange billeder og figurer og til tider videoer
Den nye reform lægger op til tonede forløb Enkelte kapitler toner i retning af populære professionsbacheloruddannelser, som fx lærer og pædagog.

Bud på tonede forløb, der let kan tilpasses fx de nye pakker.


Vis alle nyheder