Stil skarpt på EU med et iForløb

Arbejdet med EU er centralt for samfundsfag, og der er en konstant strøm af information i medierne om emner, der på den ene eller anden måde har forbindelse med EU.

Det kan handle om alt fra Brexit til priserne på brug af mobiltelefoner. Den store fokus på EU gør det særligt vigtigt at stille skarpt på EU. Med et særligt iForløb giver iSamf mulighed for at arbejde med emnet både fælles på klassen og som individuelt forløb online.

iForløbet om EU er bygget op med indhold, som giver mulighed for differentiering, så eleverne kan udfordres ud fra den viden og det udgangspunkt, de har. Der er indhold både for de elever, som skal have grundlæggende viden om EU og til de elever, som er klar til sætte EU ind i en personlig og samfundsmæssig sammenhæng gennem debat, refleksion og perspektivering.

iForløbet om EU kan anvendes til Samfundsfag niveau E, D og C.

Find iForløbet ‘EU på kryds og tværs’ i området Til Pluslærere eller på via iForløb.systime.dk, hvor du i øvrigt også finder et iForløb om demokrati.


Vis alle nyheder