Hvem gjorde modstand under besættelsen?

Nyt materiale til historieundervisningen på vej! Kig med og kommentér det første prøvekapitel Protester og reaktioner, som tager udgangspunkt i de tidlige protester og spontane reaktioner mod besættelsesmagten, samarbejdspolitikken og de danske nazister.

Nyt materiale til historieundervisningen på vej! Kig med og kommentér det første prøvekapitel Protester og reaktioner, som tager udgangspunkt i de tidlige protester og spontane reaktioner mod besættelsesmagten, samarbejdspolitikken og de danske nazister.

Modstandsbevægelsen tager udgangspunkt i den tyske besættelse af Danmark 1940-45. Som noget helt usædvanligt gjorde grupper af borgere modstand trods officielle henstillinger om det modsatte. Hvorfor gjorde de det? Hvilke kampformer brugte de? Og hvilken betydning havde modstandskampen?

I bogen beskrives den særlige besættelsessituation i Danmark, og hvordan samarbejdet med besættelsesmagten foregik. Hovedfokus er modstanden og den modstandsbevægelse, der langsomt voksede frem. Hvem var med? Hvad foretog de sig? Hvordan var de organiserede?

Besættelsen vedbliver med at være en reference i vores samtid, og perioden indeholder en række dilemmaer, som elever i dag kan relatere til, og som vedbliver med at være interessante at diskutere. I mange familier er oldefars eller bedstefars medvirken i modstandskampen en stor del af identiteten, og det gør besættelsestiden relevant og nærværende for eleverne. Der er ikke tidligere skrevet en målrettet undervisningsbog om modstandsbevægelsens historie, selvom interessen er stor.

Modstandsbevægelsen kan bruges som grundbog til et forløb eller som udgangspunkt for opgaveskrivning.

Bogen er bygget op i en række kapitler, der kronologisk behandler forskellige temaer. Hvert kapitel er forsynet med forslag til arbejdsopgaver, kilder med arbejdsspørgsmål, henvisning til film og andre medier, der kan inddrages. Afslutningsvist er der et kapitel om Modstandsbevægelsen som opgaveemne, hvor en række muligheder for at arbejde med emnet ved udarbejdelse af store skriftlige opgaver præsenteres med henvisning til brugbare interaktive værktøjer. Derudover inddrages en række spillefilm med relation til bogens emne, som vil kunne bruges som supplement til undervisningen.

Modstandsbevægelsen forventes udgivet primo 2019 som iBog® og trykt bog.

Bogen er skrevet af Jakob Sørensen, lektor i historie på KVUC og tidligere museumsinspektør på Frihedsmuseet. Redaktør: Poul Steiner Jensen


Vis alle nyheder