Varsling: Kapitlerne er nu nummereret

Afsætning til EUD/EUX har nu fået tilføjet kapitelnummerering på opfordring fra brugerne, som vi selvfølgelig lytter til.

Underafsnit nummereres snarest, ligesom opgavesider og opgaver nummereres. I samme åndedrag rokerer vi en lille smule på nogle afsnit og tilføjer et introducerende afsnit, der binder familien og City Center sammen og tydeligere forklarer konceptet. Bemærk, at afsnittet Stort og småt, hvor man også kan finde aktuelle autentiske problembaserede opgaver, er flyttet længere ned i menuen.

Der kan tales for og imod nummerering, idet nummerering giver godt overblik, når der skal henvises og navigeres. Til gengæld kan nummerering lægge op til en lineær/kronologisk gennemgang.

Bemærk: Der er ikke lavet om på placering og links, så alle lektionsplaner og links i forløb er fortsat funktionsdygtige.

Et tip: Fold indholdsfortegnelsen ud, hvorefter du kan skabe overblik over materialet.


Vis alle nyheder