Nyt kapitel om Den Videnskabelige Basismodel

Vidensmønstre – basal videnskabsteori i stx har fået tilføjet et helt nyt kapitel om Den Videnskabelige Basismodel skrevet af Caroline Schaffalitzky de Muckadell og Esben Nedenskov Petersen, begge SDU.

Modellen er bl.a. kendt fra FIP- og SIP-kurserne, hvor Caroline og Esben har præsenteret modellen som en køreplan for flerfaglige projekter – og rigtig mange skoler har taget modellen til sig.

Den Videnskabelige Basismodel er bygget op omkring fire spørgsmål, som eleven skal besvare:

På trin 3 og 4 skal eleverne kunne kvalificere deres svar ved at inddrage viden om muligheder og begrænsninger af forskellige metodiske tilgange. Kombinationen af begrebsparrene og Den Videnskabelige Basismodel sikrer derfor at eleverne får lavet relevante videnskabsteoretiske refleksioner, får valgt de rigtige metodiske tilgange, og kan vurdere muligheder og begrænsninger i deres studieretningsprojekt.


Vis alle nyheder