iBøger® er også fremover tilladt til eksamen

Rammerne for elevernes brug af læremidler til sommerens eksamen ligger nu klar. Og digitale lærebøger som iBøger er fortsat tilladte efter den nye bekendtgørelse.

Lærerne – og ikke mindst de elever, der startede i 1. g i sommer, kan ånde lettet op. Der er ikke længere tvivl om, at eleverne har adgang til de iBøger, som de har brugt i undervisningen som hjælpemiddel til kommende eksaminer. Det står i den nye bekendtgørelse og er bekræftet af ministeriet.

Hvor lidt eller hvor meget internet?

Siden undervisningsministeren erklærede, at hun ville begrænse adgang til internettet under eksaminer for at undgå snyd, har der været en del tvivl om, hvordan og i hvilket omfang eleverne skulle have mulighed for at tilgå de digitale læremidler, som de har brugt i undervisningen.

Nu foreligger så en orientering om rækkevidde og fortolkning af bekendtgørelsen, og her er der taget højde for, at eleverne i stigende grad bruger digitale værktøjer og læremidler i den daglige undervisning. Det fremgår nemlig utvetydigt, at digitale læremidler som iBøger er tilladt til eksamen.

iBøger kan ikke downloades

Ifølge bekendtgørelsen må eleverne tilgå deres digitale lærebøger og noter online, såfremt materialet ikke kan downloades og bruges offline. Som der står i § 6, stk. 4 og 5 må eleverne anvende internettet for at få adgang til digitalt undervisningsmateriale, der er blevet anvendt i undervisningen, ”såfremt det ikke kan medbringes og opbevares lokalt”. Og det kan en iBog i sin natur ikke.

Ifølge undervisningsministeren kan det materiale, der ikke kan opbevares lokalt, eksempelvis være tv-klip og animationer fra nettet eller tilsvarende, der indgår i eksaminationsgrundlaget for en prøve, for eksempel i en portfolio eller som en del af et selvstændigt projekt.

Det betyder, at eleverne gerne må gå dybt i det digitale materiale – altså bruge de links der ligger inde i materialet. De må med andre ord gå ned i de dybe links men ikke ud over de dybe links.

Ledelsens ansvar

Det er ikke den enkelte lærers ansvar at vurdere hvilke materialer, der kan downloades. Det er op til den enkelte skoles ledelse at vurdere. Og det er også skolens ansvar at sikre, at prøven gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eksaminanderne kommunikerer utilsigtet eller anvender ikke-tilladte hjælpemidler under prøven.

Og det kan være en stor opgave ikke alene for skolen men for den enkelte tilsynsførende. For hvordan kan en tilsynsførende se om den side, en elev er inde på, er lovlig eller ej?

Monitoreringsværktøj

Men der er faktisk hjælp at hente, når man skal holde et vågent øje med elevernes færd på nettet. Undervisningsministeriet er nemlig i gang med at udvikle et værktøj, som skal opdage og dokumentere snyd under prøverne. For eksempel kan det gemme skærmbilleder af eksaminandernes aktiviteter, og de eksamensansvarlige og de tilsynsførende vil under eksamen løbende kunne få en oversigt, som viser, hvad eksaminanden foretager sig.

Undervisningsministeriet forventer at værktøjet vil være klar til brug i forbindelse med de skriftlige prøver ved sommerterminen 2019 som en del af Netprøver.dk.

Fredericia Gymnasium

20 gymnasier er allerede gået i gang med at forebygge snyd og har taget et alternativt overvågningssystem i brug. Det har de blandt andet på Fredericia Gymnasium, hvor 10 elever for ikke så længe siden blev taget i at være på ulovlige sider som Google Translate og Messenger. Overvågningen fungerer ved, at programmet registrerer alle hjemmesider, eleven besøger, og tager et billede af skærmen, hver gang det skifter.

FAKTA

GL har talt med undervisningsministeriet, og ifølge ministeriet må eleverne godt bruge internettet for at få adgang til digitale ordbøger og i-bøger, som har været brugt i undervisningen, men ikke til e-bøger, da de kan downloades og opbevares lokalt. Eleverne må heller ikke gå på nettet for at hente konkrete opslag i databaser, opslag i Wikipedia, opslag i Infomedia og lignende, der er blevet brugt i undervisningen, fordi de også kan opbevares lokalt. Det er heller ikke tilladt at tilgå interaktive programmer (for eksempel Wolfram Alpha, Google Translate, Google Earth og Grammarly), databaser, leksika, verbebøjere og lignende.

FAKTA

Ifølge § 6, stk. 4 må eleverne anvende internettet for at få adgang til digitalt undervisningsmateriale, der er blevet anvendt i undervisningen ”såfremt det ikke kan medbringes og opbevares lokalt”.

Ifølge § 6, stk. 5 skal elevernes egne notater og egne arbejder medbringes og opbevares lokalt under prøven. Eleverne har dog i tilfælde, hvor ”materialet har en sådan karakter, at det ikke kan opbevares lokalt, adgang til at tilgå materialet via internettet under prøven”.

Kilde: Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser


Vis alle nyheder