Julegaven til alle vore brugere

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår deler vi Steen Hildebrandts lille essay "Verdensmålene – vor største mulighed og udfordring".

Verdensmålene er FN's 17 globale målsætninger for klodens bæredygtighed. I løbet af dette korte essay skriver Steen Hildebrandt sin pen og læseren varm med sit engagement for de 17 mål.

Gennem aktuelle eksempler, anerkendte forskere og relevante spørgsmål tegner Steen Hildebrandt et kritisk billede af verdens tilstand. Han henvender sig til både politikere, virksomhedsledere og det enkelte menneske. For ifølge Steen Hildebrandt er alt forbundet. Ingen familie, ingen virksomhed og intet land kan lade stå til og passe sit eget.

En del af løsningen på verdens katastrofekurs ligger i FN's 17 globale mål for bæredygtighed, som blandt andet drejer sig om klima, energi, sundhed, uddannelse, produktion, forbrug, fattigdom, byudvikling og partnerskaber.

Verdensmålene repræsenterer ifølge Steen Hildebrandt det hidtil mest klare, ambitiøse og omfattende sæt af håb for menneskeheden.

"...vi mennesker er ikke tilstrækkeligt vise til at være Herre over og herske over naturen; vi burde indtage en noget mere ydmyg og
beskeden rolle", konstaterer Steen Hildebrandt i sit essay med ironisk henvisning til Første Mosebog.

Dette lille essay, der kan læses på mindre end en time, er en opfordring til den danske regering, til Folketinget og til vælgerne om at tage førertrøjen på, når det drejer sig om at drøfte, formidle og bidrage til at implementere FN's bæredygtighedsmål. For ifølge Hildebrandt har Danmark - og Norden - nogle af de forudsætningerne, der skal til for at tage lederskab og komme i mål. Han advarer mod, at vi i Danmark pudser vores glorie, når det drejer sig om Verdensmålene. For så længe ikke alle verdens lande er i hus, er ingen i hus. Verdensmålenes overordnede princip er nemlig Leave no one behind.

Læs hele Steen Hildebrandts essay på sysTIMES


Vis alle nyheder