12 nye videoer i Musikteori på video

iBogen Musikteori – på video er netop blevet udvidet med to nye afsnit.

I bogens kapitel med analyseteori har man hidtil kunnet finde vejledninger i akkordlæsning, funktionsharmonisk analyse og melodisk analyse. Nu er der tilføjet et afsnit om tonalitet i rockmusik samt et om rytmisk analyse – i alt 12 videoer.

Se eksemplet med analyse af Stings A Thousand Years herunder.

Hermed giver iBogen adgang til grundige indføringer i alle de musikteoretiske discipliner, som elever på musikfagets A-niveau skal kunne mestre til den skriftlige studentereksamen. I øvrigt udgør kapitlet som helhed en værdifuld ressource til analysearbejde inden for både klassisk musik og rytmiske genrer.

Som resten af Musikteori på – video egner bogens videoer og oversigter sig fortrinligt til både klassegennemgang, forberedelse og opgaveløsning. Materialets gennemførte integration af billede, skrift og lyd er desuden med til at gøre det yderst egnet for differentieret tilrettelæggelse af den skriftlige undervisning samt til selvstudium.


Vis alle nyheder